english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Príprava ~ Zasievanie

výstavný projekt

Text Information/
Picture Gallery/

Marwa Arsanios, Chto Delat, Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás, Francisco Huichaqueo, Saodat Ismailova, Amanda Piña, Emília Rigová

Kurátori:
Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu

Architektúra výstavy: Woven
Grafický dizajn: Sándor Bartha

29.04. – 15.07.2022
Otvorenie: 29. apríla 2022, 18:00 - 21:00

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30

Svet mnohých svetov
Nový program

Tento rok na jar začína tranzit.sk nový niekoľkoročný program založený na kritike antropocénu, ktorá chápe súčasnú mnohonásobnú krízu aj ako krízu kultúrnu, výsledok modernej, koloniálnej, kapitalistickej i patriarchálnej paradigmy, ktoré vymazali a ohrozili iné formy života a spôsoby poznávania, bytia a vzťahovania sa. Keďže vzdelávanie je kľúčové pre dosiahnutie systematickej zmeny spoločnosti, ktorej potreba je čoraz naliehavejšia, náš nový program stavia na pedagogickom potenciáli umeleckej praxe a jej presadzovaní spravodlivejšieho, ekologicky stabilného a vzťahovo prepojeného sveta. Program ako celok skúma štyri hlavné témy a ich prepojenie: súčasnú spoločenskú, politickú a ekologickú krízu; modernitu a dekolonialitu; vytváranie poznania ukotvené v telesnosti a založené na spolupráci a politiku každodenného života.

Názov programu vychádza z často citovanej požiadavky zapatistov, guerillového hnutia pôvodných obyvateľov štátu Chiapas (Mexiko), ktorých trajektóriou k „svetu, do ktorého sa zmestia mnohé svety” je už takmer štyridsiať rokov cesta odboja. Zdieľame ich víziu sveta založeného na horizontálnych a spravodlivých vzťahoch, v ktorom sú všetky formy poznania považované za cenné.

Svet mnohých svetov opätovne artikuluje vzťah medzi výskumnými, kurátorskými a vzdelávacími aktivitami tranzit.sk tým, že buduje flexibilný a porézny priestor, ktorý je charakteristický kruhovou komunikáciou. Nová vzdelávacia stanica plní viaceré funkcie: sčasti knižnica, výskumný a vzdelávací lab, sčasti výstava umeleckých projektov. Bude priestorom pre prednášky, semináre, workshopy, debaty a aktivity so zapojením verejnosti. Zároveň bude slúžiť ako živý archív objektov a vzťahov prítomných v okolí, ako semenisko ďalších projektov umeleckej a odbornej verejnosti i obyvateľstva na tomto území.

Príprava ~ Zasievanie

Ako sa môžeme odučiť násilné a ničivé paradigmy koloniálneho, rasového, patriarchálneho kapitalizmu a predstaviť si svet, v ktorom sú rôzne systémy poznania rovnako hodnotné a spolupodieľajú sa na ochrane života vo všetkých jeho podobách?

To sú zásadné otázky, ktorými sa zaoberá výstava a vzdelávací priestor Príprava ~ Zasievanie, prvý projekt v rámci nového programu tranzit.sk. Vzhľadom na inauguračný charakter výstavy odkazuje kurátorský prístup na hlavné smery programu, teda na prepojené príčiny a následky súčasnej systémovej krízy a na naliehavú potrebu nájsť stratégie, ako ju prekonať a napraviť. To sa odráža v dielach umelcov a umelkýň, ktoré posilňujú kolektívne regeneračné procesy a navrhujú predznamenávajúce scenáre budovania spoločenských infraštruktúr podporujúcich širšie ekosystémy.

Umelci a umelkyne zastúpení na tejto výstave zdieľajú poznanie predkov, postupy založené na vzťahu so zemou, feministické iniciatívy a úvahy o commoningu, teda spoločnom zdieľaní zdrojov, evokujú pocit previazanosti, vzájomnosti, zodpovednosti a starostlivosti o našu spoločnú budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií. Pritom vychádzajú z dekoloniálnych perspektív a/lebo zo skúsenosti pôvodných národov, stavajú na dedičstve sociálnych a emancipačných hnutí. Navrhujú potrebnú systémovú a štrukturálnu zmenu rôznorodými spôsobmi, z vlastných situovaných pozícií, odsudzujú a poeticky prevracajú účinky prebiehajúcich procesov vymazávania, útlaku a ničenia, podnecujú ku kritickému prístupu a preorientovávajú našu vnímavosť na gestá nápravy, politiku starostlivosti a príklady sebestačných mikroekonomík.

Prostredníctvom svojich diel a poetiky vyzývajú umelci a umelkyne na ukončenie ťažby a komodifikácie života. Utvárajú víziu nového, odlišného vzťahu k prírodnému svetu a spoločnosti tým, že sprostredkúvajú silu snov, obradov a starých i nových rituálov. Predkladajú svoju duchovnú a politickú skúsenosť za svet, do ktorého sa zmestia mnohé svety.

Príprava ~ Zasievanie je teda spôsob, ako sa prostredníctvom výstavy zaväzujeme položiť základy dlhodobej trajektórie epistemologickej rekonštrukcie, zasievať dekoloniálne myšlienky a gestá smerom k inej budúcnosti, takej, ktorá hľadí na niekoľko generácií pred tou našou a po nej.

Príprava ~ Zasievanie je výsledkom kurátorskej spolupráce štyroch osôb: pedagogičky, kurátorky a spisovateľky Alessandry Pomarico (Lecce/New York), výskumníčky a kurátorky Borbály Soós (Londýn), filozofa a spisovateľa Ovidiua Ţichindeleanua (Kišiňov/Kodaň) a kurátorky a riaditeľky tranzit.sk Judit Angel (Bratislava/Budapešť). Vypracovanie tohto dlhodobého programu a jeho inauguračnej výstavy bolo procesom prelínania, vzájomnej inšpirácie, zdieľania skúseností a spoločnej starostlivosti.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
Eko-somatické postupy / Performovanie dekoloniálnych ekológií
Francisco Huichaqueo Pérez: Kalül Trawün. Liečenie nehou
Petra Feriancová: Porifera
Rekultivácia širších ekológií poznania. Pedagogika, umenie a budovanie komunít pre ekologickejšiu budúcnosť
Umenie reparatívneho čítania pre budúce ekológie
Vzdelávacie filmy a komunity. Pedagógie družnosti vo filme skupiny Chto Delat rezonujúce so zapatizmom

Downloads
Priprava_-_Zasievanie_publik.pdf (pdf, 930 kb)