english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Petra Feriancová: Porifera

Projekt študovne

Text Information/
Picture Gallery/

Kurátorka: Judit Angel

29. 9. – 4. 11. 2022
Otvorenie: 29. 9. od 18:00


miesto konania: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30

Študovňa, zriadená ako súčasť nového programu tranzitu, funguje ako knižnica, výskumné a vzdelávacie laboratórium, a zároveň výstavný priestor pre individuálne umelecké projekty. Kombinuje dynamiku prednášok, workshopov, rozhovorov a participatívnych aktivít s okamihmi reflexie a zahĺbenia sa. Prezentované umelecké projekty súvisia so všeobecným programom tranzit.sk založeným na kritike antropocénu a zaoberajú sa otázkami, ako je súčasná environmentálna kríza, modernita a dekoloniálnosť, kolaboratívne postupy tvorby vedomostí a politika každodenného života.

Prvá zo série pripravovaných prezentácií, Porifera Petry Feriancovej, vychádza z jej dlhodobého výskumu živočíšnosti. Čo je to živočích? Aké sú rozdiely medzi živými bytosťami a neživou hmotou, medzi živočíchmi a rastlinami? Aký vzťah majú ľudia k živočíchom? Čo je to život? - týmito otázkami sa neustále zaoberá, či už ide o (väčšinou) fotografické archívy, texty alebo nájdené predmety. Hoci autorka vníma chov ako činnosť spojenú s materstvom a (pro)kreáciou, podmorský svet pre ňu predstavuje zdroj skúmania pôvodu života, evolúcie druhov a otázok nesmrteľnosti.

Porifery, všeobecne známe ako hubky, sa považujú za najjednoduchšie a najstaršie mnohobunkové organizmy, teda prvé živočíchy. Majú jedinečné regeneračné schopnosti, symbiotické vlastnosti a považujú sa za ekosystémových inžinierov, pretože vytvárajú priestor, ktorý využívajú rôzne spoločenstvá bezstavovcov aj niektoré stavovce. Inštalácia v študovni využíva prírodné a umelé hubky, ako aj texty, ktoré sú vo vzájomnej interakcii s existujúcimi vedomosťami návštevníkov a zároveň ich nabádajú zamyslieť sa nad postavením človeka vo vesmíre, krehkosťou a trvácnosťou života, nesmiernosťou prírody a hranicami nášho poznania.

Petra Feriancová, narodená v roku 1977 v Bratislave, využíva médiá vrátane fotografie, sochy a inštalácie, pričom zároveň tvorí knihy. Často pracuje s archívmi svojich blízkych a inými materiálmi, ktoré interpretuje a reorganizuje ne-lineárnym spôsobom v snahe nájsť alternatívne štruktúry k bežnej konštrukcii a vnímaniu významu a hmoty.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Porifera 2017/2021
Nastaviteľné rozmeryRelated
Príprava ~ Zasievanie