english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Rekultivácia širších ekológií poznania. Pedagogika, umenie a budovanie komunít pre ekologickejšiu budúcnosť

Prednáška Alessandry Pomarico

Text Information/
Picture Gallery/

7. júl, 2022, 18:00, tranzit.sk

Prednáška bude v angličtine.

Ako ukazujú viaceré súčasné krízy, naše paradigmy sa stávajú nedostatočnými a predstavujú hrozbu pre zachovanie života na našej planéte. Inštitúcie tvoriace poznanie sa podieľajú na vytváraní asymetrickej, vykorisťovateľskej a extraktívnej dynamiky voči iným bytostiam, kozmogóniám a ekonomikám; môžu však tiež vyvolať zásadný posun našej predstavivosti smerom k emancipácii.

Ako sa učíme a čo sa máme odnaučiť? Ako sa znovu zhostiť širšej produkcie poznania a tvorivo sa odpojiť od podmienok reprodukovaných dominantným západným neoliberálnym vzdelávacím systémom?

Mohli by sme spoločne prevziať zodpovednosť za vytváranie vzdelávacích priestorov venovaných regenerácii života a komunít? Môžeme uvažovať o pedagogike ako o politike a sledovať, ako sa posúvame od hegemonických epistemológií a naratívov, ktoré poháňajú našu neudržateľnú súčasnosť, k ekologickejším spôsobom poznávania a kráčania po Zemi? Umelecká prax je nástrojom na spochybnenie statusu quo a predvída iný spôsob bytia, poznávania a vzťahovania sa, pomáha nám spochybňovať a opúšťať kultúru, ktorá komodifikuje život, aby sme mohli vytvárať regeneratívne alternatívy.

Alessandra Pomarico sa podelí o svoje skúsenosti v rámci Free Home University, 8 rokov prebiehajúceho experimentu na pomedzí umenia, pedagogiky, aktivizmu a budovania komunít, a z hnutia za vzdelávanie o ekologickej spravodlivosti Ecoversities Alliance.

Alessandra Pomarico (PhD, Taliansko/USA) je nezávislá kurátorka, autorka a pedagogička, ktorá pracuje na priesečníku umenia, pedagogiky, sociálnych otázok a nanopolitiky. Alessandra je členkou celosvetovej organizácie Ecoversities Alliance, ktorá sa venuje transformácii vysokoškolského vzdelávania, a spoluzakladateľkou Free Home University, umeleckého a pedagogického experimentu zameraného na vytváranie nových spôsobov zdieľania a vytvárania poznania prostredníctvom spoločného zažívania života. Je spoluzakladateľkou rezidenčného programu a komunitného priestoru Ammirato Culture House, nedávno spustila kolaboratívne projekty M.E.D.U.S.E (Mediterranean Ecofeminist Decolonial Union for Self Education) a rozhlasovú platformu firefly frequencies; je jednou z kurátoriek výstavy Príprava ~ Zasievanie v tranzit.sk v Bratislave a projektu The School of the We so združením v Grazi a #Commoning a # Faju/Healing pre New Alphabet School, projektu HKW v Berlíne. Pôsobí ako editorka platformy artseverywhere a medzi jej publikácie patria Pedagogies Otherwise (Ecoversities, 2017), What's there to Learn (Free Home University, 2018) a spolu s Nikolajom Oleynikovom nedávno vydala publikáciu When the roots start moving/ Resonating with Zapatismo (Archive Book & Free Home University, 2021). Alessandru často pozývajú robiť školenia, prednášať na konferenciách, spoluorganizovať stretnutia a poskytovať konzultácie formálnym i neformálnym inštitúciám po celom svete.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
Príprava ~ Zasievanie