english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Umenie reparatívneho čítania pre budúce ekológie

komentovaná prehliadka

Text Information/
Picture Gallery/

Utorok, 7. júna 2022 o 18:00

V rámci nášho sprievodného programu sme pozvali Agátu Marzecovú, ktorá je interdisciplinárna výskumníčka pracujúca na rozhraní medzi prírodnými vedami a umením, aby sa pozrela na výstavu a prispela komentárom. Agáta nas prevedie výstavou, pričom sa zameria na metódu reparatívneho čítania, ako spôsobu kritického prepojenia medzi divákmi a ekopolitickým umením.

Ekopoliticky orientované umenie nielen poukazuje na environmentálne problémy dneška, ale vyžaduje kritické prehodnotenie a ekologizáciu myslenia, postupov, inštitúcií. To ovplyvňuje nielen obsahovú náplň výstav či estetiku umeleckých diel, ale aj formát výstavy ako taký. Výstava sa potenciálne stáva miestom vzdelávania, verejnej diskusie a kolektivity. Tým však vzniká tichý konflikt medzi hodnotami, ktoré chceme presadiť, a svetom hodnôt, v ktorom existujeme. V tomto strete je zaujímavá pozícia divákov, či návštevníkov výstavy, ktorí sa musia rozhodnúť, ako sa pozerať na výstavu, ktorá nechce očariť originalitou, ale chce prispieť ku kultivácii nových hodnôt a svetov. V mojom komentári sa pokúsim zamyslieť nad ekologickým modelom kritiky umenia pomocou konceptu reparatívneho čítania, ktorý vypracovala Eve Kosofsky Sedgwick.

Agáta Marzecová (1981, SK/EE) je interdisciplinárna výskumníčka. Pracuje na rozhraní vedy, ekológie a umenia. Momentálne sa podieľa na umeleckom výskumnom projekte Towards Atmospheric Care, ktorý spája ekofeministické princípy s problematikou vzduchu a atmosféry.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
Príprava ~ Zasievanie