english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Eko-somatické postupy / Performovanie dekoloniálnych ekológií

Workshop povedie Amanda Piña

15. júla 2022, 15.00 – 17.00 hod, tranzit.sk

Workshop ponúka tanec a prácu s telom ako formy poznania prostredníctvom identifikácie a stelesnenia. Tento typ poznania, pochádzajúci od predkov a vo vzťahu k racionálnemu poznaniu historicky podceňovaný, sa aktivuje smerom k zažívaniu a poznávaniu iných tiel, ktoré patria do západnej kategórie „prírody“. Telá hôr, ľadovcov, ústí riek, vodných zdrojov, mokradí a ďalších sa v našich telách púšťajú do tanca prostredníctvom procesu invokácie. K tancu sú prizvaní aj duchovia.

Stelesnenie sa tu predostiera ako kľúčový faktor pre vnímanie/premýšľanie o iných formách vzťahu k živému svetu, ktoré môžu prekročiť binárne kategórie spôsobujúce objektivizáciu a ničenie Zeme.

Trvanie: 2 hodiny

Určené ľuďom z oblasti vizuálneho umenia, tanca a performancie ako i ľuďom študujúcim tieto odbory, vítaná je aj široká verejnosť.

Workshop je zdarma a bude prebiehať v angličtine.
Ak sa chcete zúčastniť, zaregistrujete sa na application.tranzit.sk@gmail.com do 12. júla 2022.
Počet miest je limitovaný.

Amanda Piña je čilsko-mexicko-rakúska umelkyňa žijúca vo Viedni a v Mexico City. Vo svojej tvorbe sa zaoberá dekolonizáciou umenia a zameriava sa na politickú a spoločenskú moc pohybu, ktorá dočasne ruší ideologické rozdelenie medzi súčasným a tradičným, ľudským a zvieracím, prírodou a kultúrou. Jej diela boli prezentované v inštitúciách, ako sú Fondation Cartier pour l'Art Contemporain v Paríži, Kunsthalle Wien, Viedenské múzeum moderného umenia MUMOK, Kunsten Festival des Arts v Bruseli, Royal Festival Hall v Londýne, Museo Universitario del Chopo v Mexiku a Festival Santiago a Mil v Čile. Je výskumnou pracovníčkou na Katedre divadla, tanca a performancie na Amsterdamskej univerzite umení.

Relevantné rozhovory:
https://e-tcetera.be/dancing-with-a-deer-a-jaguar-or-a-snake/

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
Príprava ~ Zasievanie