english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Tunelom k slobode a prosperite: vedľajšie účinky prechodu k demokracii

Diskutujú: Kristina Andělová a Marek Mikuš

Text Information/
Picture Gallery/

18. február, 18.00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie je prístupné v režime OP do naplnenia kapacity priestoru.

Prebehne v slovenčine a češtine.

Moderujú Dušan Barok a Ivana Rumanová

Už v prvých okamihoch prelamovania železnej opony bol víťazný naratív formulovaný jednoznačne. Francis Fukuyama v lete 1989 opísal pád komunizmu honosne ako posthistorickú syntézu protipólov Studenej vojny v “západnú liberálnu demokraciu ako konečnú formu vládnutia.” Slobodní občania boli postavení pred výzvu splniť svoju morálnu povinnosť a naučiť sa konať podľa pravidiel liberálnej demokracie a voľného trhu. Octavian Eşanu tento spoločenský imperatív, pestovaný od 90. rokov, pomenoval ako náuku o prechode, ’prechodológiu’ (tranzitology). Ide o “hegemónny diskurz, ktorý v post-sovietskom priestore zaplnil ideologické vákuum, ktoré kedysi obýval marxizmus-leninizmus.”

Podľa Borisa Budena sme ale demokraciu prijali ako ahistorický ideál, v bieločiernej opozícii k totalitarianizmu. Tento ideál legitimizoval nové, slobodne zvolené formy útlaku. Buden hovorí o západnej forme demokracie ako koloniálnej, ktorej fungovanie predpokladá prítomnosť neoliberálneho kapitalizmu. Jej triumf v Studenej vojne vytvoril zdanie, že táto verzia je jediná a večná. Zodpovedá posthistorickej dejinnosti Západu, kým dejinnosť Východu chronicky zaostáva. Postkomunistické krajiny musia demokratický ideál stále doháňať, no ich podrobenie sa globálnemu kapitalizmu je úplné.

“Zaostávajúce” krajiny sa stali laboratóriom drastických ekonomických experimentov, ktoré by v západnej Európe, kde ešte dožívali reminiscencie sociálneho štátu, nebolo možné uskutočniť. Divokú privatizáciu a kasíno kapitalizmus sprevádzalo násilie, korupcia, nezamestnanosť a samovraždy, čo bolo rámcované ako nevyhnutná daň, či detský neduh mladých demokracií. Trhový liberalizmus mal zároveň tendenciu redukovať ľudské práva na ekonomickú slobodu a dal tak voľný priechod nielen šovinizmu, ale aj nacionalizmu a xenofóbii.

Dve dekády neskôr vytvorila finančná kríza priestor pre to, aby si kritiku vedľajších negatívnych efektov neoliberálnej hegemónie privlastnili autoritári. Viktorovi Orbánovi sa v Maďarsku podarilo spopularizovať spojenie neoliberalizmu s ľavicovo-liberálnou koalíciou, diktátom z Bruselu a "nemeckým hospodárskym kolonializmom", čím si vydláždil cestu k moci a etabloval sa ako inšpirácia pre reakčné sily v iných krajinách. Ekonomickí komentátori majú ale zato, že on sám realizuje autoritársku verziu neoliberalizmu.

Sme naozaj v situácii, v ktorej sa nekonečné dobiehanie Západu v našom regióne zmenilo na kultúrne vymedzovanie sa voči nemu, no bez predstavy alternatív? Prečo sa frustrácia a hnev veľkej časti obyvateľstva premieta do odmietania liberalizmu v politickej a kultúrnej rovine, no neoliberalizmus zostáva nedotknutý mimo pozornosti? Existovala v 90. rokoch možnosť, že by sa veci vyvinuli inak?

Kristina Andělová (1987) je historička. V roku 2021 dokončila na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej dizertačnú prácu o politickom myslení českého reformného komunizmu v 70. a 80. rokoch. Pôsobí ako vedecká pracovníčka Ústavu najnovších dejín AV ČR a vyučuje na Filozofickej fakulte UK. Odborne sa venuje povojnovým intelektuálnym dejinám, dejinám ľavicového politického myslenia a českého disentu. Je spoluzakladateľkou medzinárodnej výskumnej platformy Intellectual History in East Central Europe. Ako editorka a autorka sa podieľala na medzinárodnom zborníku Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných (2016) a kolektívnej monografii Šest kapitol o disentu (2017).

Marek Mikuš (1984) je sociálny antropológ politického a ekonomického života v súdobej východnej a juhovýchodnej Európe. Narodil sa v Bratislave, vyrastal v Trnave, študoval v Prahe a Londýne, kde získal doktorát na London School of Economics. Pracoval ako postdoktorand na Inštitúte Maxa Plancka pre sociálnu antropológiu v Halle a na Trinity College v Dubline. Od roku 2019 vedie na Inštitúte Maxa Plancka výskumnú skupinu „Periférny dlh: peniaze, risk a politika vo východnej Európe“, ktorá skúma dlhy domácností v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Jeho doktorský výskum sa zaoberal občianskou spoločnosťou, štátom a reformami v Srbsku a vyústil do monografie Frontiers of Civil Society: Government and Hegemony in Serbia (Berghahn Books, 2018). V posledných rokoch skúma najmä financie domácností a jednotlivcov v Chorvátsku a aktuálne na Slovensku. Spolu s Petrou Rodik zostavil zborník o financializácii domácností v juho- a východoeurópskych semiperifériách (Routledge, 2021). Teoreticky je jeho práca inšpirovaná najmä materialistickými a pragmatickými prístupmi v antropológii a interdisciplinárnym dialógom s ekonómiou, geografiou a sociológiou.


Podujatie je súčasťou výstavného projektu Nikdy sme neboli bližšie, ktorý momentálne prebieha v tranzit.sk.

...........

Tunelom k slobode a prosperite: vedľajšie účinky prechodu k demokracii
Diskusia, tranzit.sk, Bratislava, 2022.
Hostia: Kristina Andělová a Marek Mikuš.
Video (v slovenčine a češtine).

..........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
An Artist Who Does Not Work for Free Is Not an Artist
D´epog: S pánom bohom, prišiel ku nám!
Nikdy sme neboli čudní
Nikdy sme neboli bližšie
Tunelom k slobode a prosperite: vedľajšie účinky prechodu k demokracii
World Wide West: Nástup internetu v prebúdzajúcich sa demokraciách