english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nikdy sme neboli čudní

Diskusia o performancií, performativite a o tom, či sú stále živé.

Text Information/
Picture Gallery/

18. marec 2022, 18.00

Diskutujú Lucia Repašská a Michal Murin

Lucia Repašská a Michal Murin budú diskutovať o formáte umeleckej performacie. O tom, kam sa divácke očakávania posunuli od 90. rokov a čo z tohto formátu naopak tvrdohlavo recyklujeme a imitujeme ďalej, takmer mechanicky, takže samy a sami prispievame k únave materiálu performancií: Pri každom takomto zopakovaní ubudne milimeter z obsahu. Alebo je to zámer? Sú čudné veci v bielych kockách, black boxoch alebo verejnom priestore vôbec ešte transgresívne? Alebo s nimi dopredu počítame, vyhľadávame ich vlastne cielene, aby sme sa presvedčili, že ešte nie sme celkom dead inside? Zhliadneme ich, zúčastníme sa ich, zažijeme pri nich niečo, dáme si drink, small talk a ideme domov. Nie je Spoločnosť spektáklu v ére ekonómie pozornosti skôr neškodnou nostalgickou taxidermiou? Nie je princíp otvorenej náhodnosti vlastne tým najpredvídateľnejším dramaturgickým alibi? Je nuda novou transgresivitou?

Foto: Adam Šakový

Lucia Repašská je režisérka a umelecká šéfka inscenačnej platformy D'epog. Ako autorka pohybujúca sa na rozhraní medzi alternatívnou a undergroundovou scénou, spolupracuje s významnými osobnosťami nezávislej kultúry a zaoberá sa fenoménom hereckej prípravy, a tiež experimentálnou scénickou produkciou na pôdoryse site-specific, činohry, intermédií a performance. V rámci svojej akademickej praxe na JAMU v Brne pôsobí v Kabinete pre výskum divadla a drámy, kde v spoluprácis Ústavom biomedicínskeho inžinierstva VUT a Laboratórium pre experimentálne humanitné vedy HumeLAB, skúma hranice diváckeho vnímania pre súčasné publikum. Tvorbu súboru D'epog, ako aj vlastnú pedagogickú a lektorskú činnosť pravidelne prezentuje na mnohých konferenciách a divadelných festivaloch doma i v zahraničí. V roku 2015 vydala publikáciu s názvom Skladba rozkladem: Dekompoziční principy v inscenační tvorbě.

Michal Murin (1963, Prešov) realizoval prvú performanciu v roku 1983, okrem rozsiahlych sólových projektov a performancií bol aktívny v skupine Labyrint II (1985-1986) a jeho nástupcovi pohybovom divadle Balvan (1987-1993), Transmusic comp. (1989-2017) a Lengow & Hermes (1997-2003). Spoločné performancie realizoval taktiež s Jozefom Cseresom, Petrom Kalmusom, Milanom Adamčiakom, Benom Pattersonom atď. Absolvoval workshopy tanca buto u Mina Tanaku, Living Theater, Rolfa Dennemanna, Seiji Shimodu a súboru Derevo. Venoval sa akčnému umeniu, konceptuálnym, inštalačným, in situ, multimediálnym, teatralizovaným, telovým, radioartovým, sound artovým, prednáškovým performanciám, hudobnému divadlu, performanciám fónickej poézie, experimentálnemu divadlu, fluxovým eventom a pieces, fotoperformanciám a videoperformanciám. Celkovo realizoval viac ako 350 akcií a performancií na festivaloch a v galériách v Európe, Japonsku, Austrálii a na Taiwane. Téme performancie sa venoval aj publicisticky (Art Action 1958-1998) a editorsky (Profil 3/1993).

Podujatie je súčasťou výstavného projektu Nikdy sme neboli bližšie.

..........

Nikdy sme neboli čudní
Diskusia, tranzit.sk, Bratislava, 2022.
Hostia: Lucia Repašská a Michal Murín.
Video (v slovenčine).

...........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
An Artist Who Does Not Work for Free Is Not an Artist
D´epog: S pánom bohom, prišiel ku nám!
Nikdy sme neboli bližšie
Tunelom k slobode a prosperite: vedľajšie účinky prechodu k demokracii
World Wide West: Nástup internetu v prebúdzajúcich sa demokraciách