english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Na ceste k iným možným svetom umenia

prednášky, otvorené diskusné fóra, premietania

Umeniu sa pripisuje schopnosť prinášať (radikálne) nové kritické pohľady majúce transformačný potenciál. Umenie citlivo nastavuje zrkadlo alebo radikálne komentuje negatívne javy v spoločnosti, nerovnosti a nespravodlivosti, politický útlak ako aj neudržateľné ekonomické usporiadanie, vykorisťovanie komunít či celej planéty. Ako je to však s rovnosťou či s vykorisťovaním v samotnom svete umenia? Ako je tu vnímaná solidarita, keď jedným z jeho základných princípov je súťaženie - o zdroje, pozornosť, individuálny úspech? Alebo udržateľnosť, keď samotná prevádzka umenia je neudržateľná?

Je mnoho hlasov, ktoré hovoria, že negatívne javy, ktoré umenie „mimo sveta umenia“ kritizuje, samo „vo svete umenia“ svojím nastavením a spôsobom fungovania reprodukuje. Umelecká prevádzka so svojím zdôrazňovaním individuality a adorovaním produktivity a flexibility môže byť považovaná za rolový model neoliberálnej ekonomiky; umelecká scéna, akokoľvek otvorená a tolerantná sa môže javiť, reprodukuje rodové, rasové či triedne nerovnosti; a tak, ako sa kedysi umelecké inštitúcie podieľali na „ťažbe“ kultúrneho dedičstva kolonizovaných národov a pomáhali legitimizovať koloniálne násilie, tak sa teraz podieľajú na legitimizovaní tých, ktorí sú zodpovední za ťažbu zdrojov, deštrukciu životného prostredia a planéty.

Dnes, v čase poznačenom mnohými krízami a špeciálne v situácii keď sú kultúra a umenie na Slovensku v stave ohrozenia, je potrebné vnímať práve tieto kritické hlasy, súčasný diskurz, ktorý sa introspektívne a kriticky pozerá na umenie a umeleckú prevádzku ako takú. Program sa na tento diskurz a s ním prepojenú prax zameriava z antikapitalistických, feministických, ekologických a dekoloniálnych perspektív. Veríme, že umenie môže plniť svoju emancipačnú funkciu, ak proces pozitívnej transformácie podstúpi i samotný systém umenia. Naším zámerom je tak načúvať a vstúpiť do dialógu najmä s tými hlasmi, ktoré tieto problémy nielen pomenúvajú, ale uvažujú aj o možnostiach ako svet umenia reformovať vychádzajúc z princípov udržateľnosti, spravodlivosti, vzájomnej starostlivosti, inklúzie a s ohľadom na prospech všetkých zúčastnených.

marec 2024 – február 2025

Účastníctvo:
Mariana Cunha, Lucy Lopez, Nada Rosa Schroer, Tereza Stejskalová, Kuba Szreder, Marianna Tsionki, Raluca Voinea a ďalšie

koncept: Eliška Mazalanová
kurátorky: Judit Angel a Eliška Mazalanová..............................................

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri: Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
Projektariát a možnosti odporu