english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Aby všetci v umení prosperovali!

Prednášky a otvorené diskusné fórum o feministickom inštitucionalizovaní v umení

Text Information/
Picture Gallery/

16. máj 2024, 17.00 hod
Prednášky: Tereza Stejskalová (CZ), Lucy Lopez (UK)

Otvoreného diskusného fóra sa zúčastnia tiež predstaviteľky organizácií zo Slovenska, ktoré sú súčasťou iniciatívy Feministická (umělecká) instituce - Barbora Komarová / Artalk.info a Barbora Nemčeková / mesačník Kapitál.

Podujatie sa koná v angličtine.


Na akých princípoch stavia a akými pravidlami sa riadi umelecká organizácia, pozorná nielen navonok, ale aj dovnútra? Ktorá organizácia venuje popri tvorbe svojho programu obdobnú starostlivosť aj procesom a ľuďom, ktorí ho tvoria; oceňuje rovnako prácu tvorivú a produktívnu i tú reproduktívnu a údržbu? Aká je pomalá, starostlivá alebo feministická umelecká inštitúcia? A je možné tieto ideály aplikovať v praxi v súčasnom nastavení umeleckej produkcie a v limitovaných finančných podmienkach?

Podujatie sa venuje inštitucionálnym a kurátorským praktikám reflektujúcim umeleckú prevádzku a umelecké inštitúcie z feministickej perspektívy založenej na princípoch ako vzájomná starostlivosť, vzájomná závislosť (interdependence), horizontalita a prospech všetkých zúčastnených. Táto feministická prax zdôrazňuje a kladie do popredia etické stanoviská stále neobvyklé pre svet umenia, no spolu s tým tiež iniciuje prehodnocovanie základných princípov, na ktorých je svet umenia postavený, jeho fungovania a spôsobov práce. Prednášky a prezentácie v rámci seminára predstavia (nielen) vyššie spomenuté základné pojmy a koncepcie spolu s príkladmi aktuálnej praxe. V nadväzujúcom otvorenom diskusnom fóre s predstaviteľkami feministických inštitúcií a členmi*kami publika budeme spoločne debatovať a zdieľať svoje úvahy, skúsenosti z praxe i návrhy, ako by tieto princípy mohli byť využité alebo lepšie aplikované v našich podmienkach.

Dr. Lucy Lopez je kurátorka a spisovateľka. V súčasnosti je kurátorkou programu Radar, ktorý je prepojením akademického výskumu na Loughborough University v Spojenom kráľovstve, kde pripravuje program Rehearsals (for a world we could live in). Nedávno dokončila svoj doktorandský výskum Inštitúcie so starostlivosťou: ako by sa mohli umelecké inštitúcie dobre starať? a v súčasnosti pracuje na publikácii a sérii podujatí šíriacich túto prácu, ktorá skúma, čo by znamenalo postaviť postupy starostlivosti do popredia inštitucionálneho a infraštruktúrneho myslenia. Je kurátorkou dlhodobého projektu Get Well Soon, ktorý mal svoju prvú iteráciu v podobe výstavy v Ormston House v Limericku v roku 2023. Spolu s Albou Colomo je spoluzakladateľkou la Sala, malej ekofeministickej umeleckej organizácie a rastúceho priestoru v Nottinghame vo Veľkej Británii. Jej práca čerpá z feminizmu, praktík starostlivosti, inštitucionalizácie a politiky práce. Kurátorsky pripravovala výstavy pre organizácie ako Grand Union, Eastside Projects a BALTIC a predtým pôsobila ako kurátorka výstav a výskumu v BAK - basis voor actuele kunst. V roku 2014 spoluzaložila londýnsku umeleckú organizáciu Jupiter Woods. Prednáša, vyučuje a publikuje na medzinárodnej úrovni.


Tereza Stejskalová je kurátorka a výskumníčka pôsobiaca v Prahe. Je riaditeľkou tranzit.cz a spoluzakladateľkou Bienále Matter of Art. V rokoch 2018 - 2022 pôsobila ako výskumníčka a lektorka na Vysokej škole múzických umení v Prahe. Spolupracovala na mnohých výstavách a projektoch po celej Európe. V roku 2017 iniciovala seminár, ktorý viedol k vytvoreniu Feministickej (umeleckej) inštitúcie, koalície kultúrnych inštitúcií v Českej republike a na Slovensku fungujúcej na základe kódexu praxe. Publikuje texty v akademických aj neakademických časopisoch a je editorkou viacerých publikácií, medzi nimi Kto je umelec? (s Barborou Kleinhamplovou, 2014), Smrt umělce, ať žijí pomocnice! (2023).


.........

Podujatie sa koná v rámci programu Na ceste k iným možným umeleckým svetom v kurátorskej koncepcii Judit Angel a Elišky Mazalanovej.

.........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
Na ceste k iným možným svetom umenia
Projektariát a možnosti odporu