english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Projektariát a možnosti odporu

Kuba Szreder – prednášky a otvorená diskusia

22. marec 2024
17.00 – 20.30 hod


Podujatie sa koná v angličtine.


Kuba Szreder, autor knihy The ABC of the Projectariat (Abeceda projektariátu), v prednáške predstaví svoje hĺbkové analýzy súčasného sveta umenia, ktorý odsudzuje mnohé umelectvo a kultúrne pracovníctvo k prekarite a ďalším problémom. Zároveň ponúkne svoje myšlienky o tom, ako by sa dal tento nefunkčný mechanizmus zmeniť alebo odstrániť. Prednáška je prvá zo série podujatí pod názvom Na ceste k iným možným umeleckým svetom.

V reakcii na súčasnú situáciu na Slovensku, kde nad umeleckou sférou visí hrozba autokratickej nadvlády, však bude mať podujatie aj ďalšiu rovinu. Kuba Szreder predstaví príklady sebaorganizácie a protestov umeleckého pracovníctva, ktoré sa odohrali za posledné roky. Bude hovoriť, ako sa sám angažoval v tzv. „post-umeleckých praktikách“ v nádeji, že by mohli byť zaujímavým zdrojom inšpirácie pre slovenskú umeleckú komunitu, ktorá sa sama aktívne mobilizuje k odporu. Večer uzavrie otvorená diskusia, v rámci ktorej bude mať každá/ý možnosť podeliť sa o svoje myšlienky, otázky či návrhy.Abeceda projektariátu.
Aleatorické predstavenie a zostava o prekérnych podmienkach umeleckej praxe


Kuba Szreder bude vo svojej performatívnej prednáške hovoriť o prekérnych podmienkach umeleckej praxe. Umelecký projektariát – teda ľudia, ktorí vytvárajú projekty, aby sa uživili – sa pohybuje v globálnom svete umenia, kde sa nadšenie spája s vylúčením, mobilita s chudobou, samostatné podnikanie s úzkosťou. Szreder rozoberie vzostupy a pády tejto nepredvídateľnej existencie v aleatorickom predstavení, ktoré bude nasledovať po náhodnom výbere pasáži z jeho nedávno vydanej knihy The ABC of the Projectariat. Táto príručka, ktorá sa začína heslom "A ako Aftermath (dozvuky pandémie)“ a končí heslom „Y ako You are not Alone (nie ste v tom samé/i)“, sa zaoberá každodennou prácou projektariánov/niek a systémovými podmienkami ich práce, drsnou realitou ekonomiky, v ktorej víťaz berie všetko, štrukturálne poznačenej súťažou a vylúčením. Diskutovať sa bude aj o praktických spôsoboch odporu, ktoré vypracovali a otestovali radikalizované sektory projektariátu, ako je patainštitucionálna kreativita, akcelerácia temnej hmoty, vzájomná závislosť a iné formy vzájomnej podpory. Po Szrederovom vystúpení bude nasledovať otvorená diskusia, ktorá prispeje k prebiehajúcemu diskurzu o umení a práci.Kačko-zajace proti fašizmu.
Post-umelecké praktiky v kontexte rastúceho autoritárstva

V tejto časti večera bude Szreder hovoriť o prípadoch Konzorcia post-umeleckej praxe a Kancelárie post-umeleckých služieb – dvoch poľských iniciatív, na ktorých sa podieľal a pomáhal udržiavať od roku 2016. Zamyslí sa nad post-umeleckými praktikami (Jerzy Ludwiński), ktoré sa objavili v Poľsku v dôsledku autoritárskeho obratu v poľskej politike a rozvíjajúcich sa kultúrnych vojen, ktoré drasticky zmenili kontext tvorby a distribúcie umenia. Kačko-zajac je symbol prijatý Kanceláriou a Konzorciom na označenie dvojitého statusu post-umeleckých praktík, ktoré uplatňujú umeleckú predstavivosť za hranicami hlavného prúdu umeleckého sveta. Rozoberie niektoré príklady zhromaždené v online archíve krolikokaczki.pl, aby upozornil na estetické aj sociologické aspekty post-umeleckých postupov a vzájomne závislé spôsoby organizácie, ktoré si osvojilo post-umelectvo.

Kuba Szreder prednáša na Katedre teórie umenia Akadémie výtvarných umení vo Varšave. Svoj výskum kombinuje s vzájomne závislou kurátorskou praxou. Ako kurátor, spisovateľ, lektor a organizátor na voľnej nohe realizoval viac ako sto projektov. Podieľal sa na iniciatívach a spolupracoval s mnohými kolektívmi, výskumnými zoskupeniami a umeleckými odborovými organizáciami na miestnej i medzinárodnej úrovni, ako napríklad s Free/Slow University vo Varšave, Centre for Plausible Economies v Londýne a Office for Postartistic Practices v Poľsku. Je autorom a redaktorom mnohých textov, článkov a knižných kapitol o teórii a sociológii súčasného umenia.The ABC of the Projectariat: living and working in a precarious art world (Abeceda projektariátu: život a práca v prekérnom svete umenia)
Kniha „The ABC of the Projectariat: living and working in a precarious art world“ (Abeceda projektariátu: život a práca v prekérnom svete umenia) bola vydaná v roku 2021 vo vydavateľstvách Whitworth a Manchester University Press. V knihe sú zadefinované črty ako oportunizmus, neoliberalizmus, nerovnosť, strach a cynizmus, ktoré sú príčinou stavu projektariátu. Toto pojednanie je spojené s praktickým opisom rôznych spôsobov konania, ako sú umelecké štrajky, odstúpenia z tvorby, politické boje a lepšie spoločenské „stroje času“. V tomto krátkom lexikóne Szreder tvrdí, že tak ako proletári/ky nemali čo stratiť okrem svojich reťazí, projektariáni/ky nemajú čo stratiť okrem svojich termínov.

Kniha je k dispozícii na stránke Manchester University Press.


.........

Podujatie sa koná v rámci programu Na ceste k iným možným umeleckým svetom v kurátorskej koncepcii Judit Angel a Elišky Mazalanovej a spolu-organizuje ho tranzit.sk a Otvorená kultúra!.

.........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

Demonštrácia malieb organizovaná Konzorciom pre post-umelecké postupy na výročnom antirasistickom pochode vo Varšave, marec 2018, foto: Kuba SzrederRelated
Na ceste k iným možným svetom umenia