english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Aby všetci v umení prosperovali!

Prednášky a otvorené diskusné fórum o feministickom inštitucionalizovaní v umení /


read more /

O spektákli pamäte

Masterclass umeleckej dvojice Doplgenger /


read more /

Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i)

Výstava v tranzit sk /


read more /

Projektariát a možnosti odporu

Kuba Szreder – prednášky a otvorená diskusia /


read more /

Štipendiá pre kurátorky/ov a umelkyne/cov na Letnú akadémiu v Salzburgu 2024

Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2024, uzávierka je 12. apríla /


read more /

Na ceste k iným možným svetom umenia

prednášky, otvorené diskusné fóra, premietania /


read more /

Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva? Koloniálne násilie a transnárodná asistovaná reprodukcia

Online prednáška Sophie Lewis, moderovaná Hanou Janečkovou /


read more /

Karanténa a segregácia

Diskusia s Andrejom Belákom a Stanom Danielom, moderovaná Zuzanou Jakalovou /


read more /

Buričské dotyky

Úvodná prednáška Seriny Tarkhanian Սերինա Թարխանյան /


read more /

Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry

Výstava v tranzit sk /


read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

Na ceste k iným možným svetom umenia

prednášky, otvorené diskusné fóra, premietania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung