english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


MAGIC CLASSROOM

performance & výstup rezidencie /


read more /

Rasizmus z pohľadu dotknutých ľudí

Prednáška İbrahima Arslana /


read more /

Príroda, o ktorú sa nikto nestará

Botanická komentovaná prechádzka po Lide s J. A. Šturmom /


read more /

Staré Lido

Komentovaná prechádzka s historikom architektúry Petrom Szalayom a humánnym geografom Pavlom Šuškom /


read more /

Lido entomologické

komentovaná prechádzka s Marekom Semelbauerom /


read more /

Romafuturismo

prednáška Ladislavy Gažiovej /


read more /

Výzva na predkladanie prihlášok 2022

rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni /


read more /

Čo môže vtáctvo prezradiť o socio-ekologickom potenciáli územia Lida?

Komentovaná prechádzka po Lide s ornitologičkou Soňou Nuhličkovou /


read more /

bodies of knowledge (subjekty poznania)

workshop & artist talk Sarah Vanhee /


read more /

Život, smrť, láska a spravodlivosť

výstava /


read more /

Život, smrť, láska a spravodlivosť

rozhovor s umelcami a umelkyňami /


read more /

Posthumánny urbanizmus

prednáška Debry Benity Shaw /


read more /

Život, smrť, láska a spravodlivosť

výstava /

read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung