english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Hranice stability

Interdisciplinárny rozhovor v rámci výstavy /


read more /

Riečna ceremónia / Sympózium Načúvanie rastlinám

performancia Lucie Králíkovej v Karloveskej zátoke /


read more /

Štúdie zakoreňovania / Sympózium Načúvanie rastlinám

workshop s Danielou Brasil v tranzite /


read more /

Projekcia filmov Uriela Orlowa / Sympózium Načúvanie rastlinám

Premietanie filmov s úvodným videom autora /


read more /

Daisies (Stávanie sa záhradou / rastlinou / transplantáciou) / Sympózium Načúvanie rastlinám

Performancia / Jana Zatvarnická a Zuzana Žabková v parku Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave /


read more /

Načúvanie rastlinám

Sympózium / Kurátorky: Judit Angel & Lýdia Pribišová / Organizuje: tranzit.sk a Kunsthalle Bratislava /


read more /

Dana Tomečková: Pevné je len slovo

Výstavný projekt /


read more /

Výzva na predkladanie prihlášok na MQ rezidencie 2024

rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni /


read more /

Samčo, brat dážďoviek + Vlčia Mačica / záhradný koncert na výstave Načúvanie vodopádom slnka

Finisáž, komentovaná prehliadka a hudobná performancia /


12. Júla 2023, tranzit

18:00 kurátorská prehliadka Flóry Gadó výstavou Načúvanie vodopádom slnka

19:00 koncert

read more /

Slnovrat / Rovnodennosť

Artist talk s Alicjou Wysockou /


read more /

Kurátorské postupy na priesečníku budovania komunity, procesov učenia a politiky každodenného života.

Rozhovor medzi kurátorkami Ukhonou Ntsali Mlandu a Alessandrou Pomarico /


read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

Na ceste k iným možným svetom umenia

prednášky, otvorené diskusné fóra, premietania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung