english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Dominika Moravčíková: Miesta stretu

Literárna rezidencia v rámci Seminára urbánnej imaginácie /


read more /

Výhľad z okraja pastviny

Medzinárodné multidisciplinárne sympózium o ekologickom mestskom pastierstve spoluorganizované Kunsthalle Bratislava a tranzit.sk. /


read more /

Všetci sme emotívni

Festival performance pod kuratelou tranzit.org a organizovaný tranzit.cz / Bienále Matter of Art v spolupráci s Divadlom X10 /


read more /

Príprava ~ Zasievanie

výstavný projekt /


read more /

Štipendiá pre kurátorov a umelcov na Letnú akadémiu v Salzburgu 2022

Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2022, uzávierka je 18. apríla /


read more /

Nikdy sme neboli čudní

Diskusia o performancií, performativite a o tom, či sú stále živé. /


read more /

D´epog: S pánom bohom, prišiel ku nám!

performatívny zásah do výstavy Nikdy sme neboli bližšie /


read more /

Výstava EXPERIMENT získala ocenenie Biela Kocka

Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2020 /


read more /

Tunelom k slobode a prosperite: vedľajšie účinky prechodu k demokracii

Diskutujú: Kristina Andělová a Marek Mikuš /


read more /

An Artist Who Does Not Work for Free Is Not an Artist

Diskutujú: Mária Janušová, Anna Remešová, Miloš Vojtěchovský /


read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung