english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Načúvanie rastlinám

Sympózium / Kurátorky: Judit Angel & Lýdia Pribišová / Organizuje: tranzit.sk a Kunsthalle Bratislava

12 – 14. 10. 2023 / Bratislava
Sympózium
Kurátorky: Judit Angel & Lýdia Pribišová

Organizuje: tranzit.sk a Kunsthalle Bratislava, v rámci programu A Plant

Aktivity sympózia budú prebiehať v anglickom, slovenskom a českom jazyku


Sympózium reaguje na nový fenomén v spoločenských a humanitných vedách, ako aj v súčasnom umení, ktorý spochybňuje vžité ponímanie rastlinstva. Kým staroveké domorodé kultúry vnímali rastliny ako živé, autonómne, aktívne bytosti, moderná doba a kolonializmus ich degradovali na obyčajných služobníkov záujmov ľudstva. V rámci súčasného „vegetačného obratu“ sa nedávno objavila iná, oslobodzujúca a kolaboratívna vízia rastlín, ktorá sa snaží rastliny rehabilitovať tým, že upriamuje pozornosť na ich komplexný význam mimo utilitárnej/inštrumentálnej sféry. Tento pohľad nabáda k novej etike vzťahov medzi človekom a rastlinami, ako aj k poznaniu, že naše prežitie v rámci ekosystému od nich závisí.

Popri feministických, queer a dekolonialistických štúdiách aj súčasné umenie a vizuálna kultúra zohrávajú dôležitú úlohu pri prehodnocovaní nášho vzťahu k rastlinstvu, pôde a ekosystémom. Najmä súčasní umelci*kyne prispeli k formovaniu nových koncepcií rastlín využívaním deobjektivizačných estetických stratégií, uchyľovaním sa k situovaným intersekcionálnym prístupom a sústredením sa na prepojenia medzi človekom a ostatným svetom ako smerodajným pre život na planéte. Umelci*kyne na tomto sympóziu zdôrazňujú pôsobenie človeka a rastliny ako symbiotického organizmu, ako aj význam domorodých poznatkov a starodávnych rituálov pri udržiavaní ekosystémov. Taktiež sa venujú liečivým rastlinám a ich prepleteniu s dejinami a politikou, podkopávajú stereotypy súvisiace so zakorenením/mobilitou rastlín, analyzujú kultúrne a politické návrhy okrasných kvetov a ich úlohu v mestskom záhradníčení. Prostredníctvom prednášky, workshopu, premietania, botanickej prechádzky a performance sa sympózium zameriava na prehodnotenie nášho vnímania rastlín a ich pôsobenia práve v čase, keď sa nachádzanie nových spôsobov spolužitia stáva pre životné prostredie kľúčovým.

PROGRAM

Štvrtok, 12. 10. 2023
.................................
17:00 Daisies (Stávanie sa záhradou / rastlinou / transplantáciou) /SK/, (Daisies (Becoming a garden/ a plant/ a transplant)), performancia, Jana Zatvarnická a Zuzana Žabková, park Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vstup z Kalinčiakovej ulice


Piatok, 13. 10. 2023
................................
16:30 Štúdie zakoreňovania #1 /ENG/, workshop s Danielou Brasil, tranzit
18:45 Kultúrne a politické projekcie okrasných rastlín /CZ/, prednáška, Barbora Lungová, tranzit
20:00 Projekcia filmov /ENG/, Uriel Orlow, tranzit


Sobota, 14.10.2023
...............................
10:00 – 12:30 Štúdie zakoreňovania #2 /ENG/, prechádzka v Botanickej záhrade s Danielou Brasil
14:00 – 16:30 Riečna ceremónia /CZ/, performancia Lucie Králíkovej, Karloveská zátoka, miesto stretnutia: Mark Twain

Registrácia na Riečnu ceremóniu: lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk, ivana.tranzit@gmail.com


..............................................

Sympózium Načúvanie rastlinám organizuje tranzit.sk v rámci podprogramu Art Connected 2023 a Kunsthalle Bratislava v rámci programu A Plant.

..............................................

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt je realizovaný s podporou: Farmaceutická fakulta UK, Slovenský spolok študentov farmácie, IGR Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave

Mediálni partneri: Artalk.sk, blok, Citylife.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net, Rádio Devín, SITA, tasr

Grafický dizajn: Lukáš KollárRelated
Štúdie zakoreňovania / Sympózium Načúvanie rastlinám
Daisies (Stávanie sa záhradou / rastlinou / transplantáciou) / Sympózium Načúvanie rastlinám
Kultúrne a politické projekcie okrasných rastlín / Sympózium Načúvanie rastlinám
Projekcia filmov Uriela Orlowa / Sympózium Načúvanie rastlinám
Riečna ceremónia / Sympózium Načúvanie rastlinám