english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Projekcia filmov Uriela Orlowa / Sympózium Načúvanie rastlinám

Premietanie filmov s úvodným videom autora

Text Information/
Picture Gallery/

13. októbra 2023, 20.00 hod
Premietanie
:
The Crown Against Mafavuke (Koruna proti Mafavukemu, 18 min., 2016
Imbizo Ka Mafavuke / Mafavuke’s Tribunal (Tribunál proti Mafavukemu), 28 min., 2017
Learning from Artemisia (Učenie sa od Artemisie), 14 min., 2019


S úvodným videom od Uriela Orlowa.
Podujatie sa koná v angličtine.


Jadrom troch filmov prezentovaných v tomto programe sú liečivé rastliny a ich spätosť s históriou a politikou.


Film The Crown Against Mafavuke (Koruna proti Mafavukemu) (2016) je založený na juhoafrickom procese z roku 1940, v ktorom bol Mafavuke Ngcobo, tradičný bylinkár, obvinený miestnym bielym lekárskym zariadením z „netradičného správania“. Skúma ideologickú a komerčnú konfrontáciu medzi dvoma rozdielnymi, no vzájomne sa prelínajúcimi liečivými tradíciami a ich využívaním rastlín, pričom rozdiely medzi pohlaviami a rasami ďalej spochybňujú predstavy o čistote a pôvode.


Imbizo Ka Mafavuke (Tribunál proti Mafavukemu) (Mafavuke’s Tribunal, 2018) je pokračovaním, ktoré sleduje cestu Mafavukeho Ngcoba v čase a prechádza do súčasnosti, aby dohliadalo na prípravy ľudového tribunálu, kde sa tradiční liečitelia, aktivisti a právnici stretávajú, aby diskutovali o domorodých poznatkoch a súčasnej bioprospekcii západného farmaceutického priemyslu, pričom sa pýta, kto má prospech z toho, keď sa rastliny stanú liečivami, vzhľadom na viaceré nároky na vlastníctvo, prioritu, lokalitu a privlastnenie.


Learning from Artemisia (Učenie sa od Artemisie) (2019) sa sústreďuje na jedinú rastlinu, o ktorej sa preukázalo, že je účinná pri liečení a prevencii malárie. Možno ju jednoducho užívať ako infúziu, no neodporúča ju ako liečbu Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá podľa všetkého uprednostňuje farmaceutický priemysel a jeho globálny dosah. V spolupráci so ženským družstvom v Lumate, južne od Lubumbashi v Kongu, Uriel Orlow vysadil malú záhradu Artemisia afra v Lubumbashi.

Uriel Orlow je vizuálny umelec a pedagóg. Jeho dielo bolo prezentované na početných súhrnných medzinárodných výstavách, vrátane 54. Benátskeho bienále, Manifesty 9 a 12 v Genku a Palerme, a na bienále v Berlíne, Dakare, Kochi, Taipei, Šardžáhu, Moskve, Káthmandu, Guatemale a inde. Sólovo vystavoval v Castello di Rivoli, Kunsthalle Sankt Gallen, Kunsthalle Mainz, State of Concept v Aténach a inde. V roku 2023 získal Prix Meret Oppenheim, švajčiarsku grand prix za umenie. Medzi jeho monografické publikácie sa radia Conversing with Leaves (Archive Books), Soil Affinities (Shelter Press) a Theatrum Botanicum (Sternberg Press). Vyučuje na ZHdK, Univerzite umenia v Zürichu, Westminsterskej univerzite v Londýne a na Maumaus ISP v Lisabone.


..............................................

Sympózium Načúvanie rastlinám v kurátorskej koncepcii Judit Angel a Lýdie Pribišovej, organizuje tranzit.sk v rámci podprogramu Art Connected 2023 a Kunsthalle Bratislava v rámci programu A Plant.

..............................................

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt je realizovaný s podporou: Farmaceutická fakulta UK, Slovenský spolok študentov farmácie, IGR Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave

Mediálni partneri: Artalk.sk, blok, Citylife.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net, Rádio Devín, SITA, tasr

@Uriel OrlowRelated
Štúdie zakoreňovania / Sympózium Načúvanie rastlinám
Daisies (Stávanie sa záhradou / rastlinou / transplantáciou) / Sympózium Načúvanie rastlinám
Kultúrne a politické projekcie okrasných rastlín / Sympózium Načúvanie rastlinám
Načúvanie rastlinám