english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i)

Výstava v tranzit sk

Text Information/
Picture Gallery/

Umelkyne*ci: Anca Benera & Arnold Estefán, Anna Dasović, Doplgenger, Ferenc Gróf, Christian Guerematchi, Minna Henriksson, Ľuboš Kotlár & Robert Gabris, Kvet Nguyen, Daniela Ortiz

Kurátorka: Iva Kovač


Vernisáž a kurátorská prehliadka: 11. apríla, 2024 o 19:00
11.04. – 12.07.2024


Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Na európskych perifériách sme celé desaťročia ignorovali úvahy o našej zapletenosti v dejinách kolonializmu a dekolonizácie, ktoré formovali verejný diskurz na globálnom Juhu aj na globálnom Severe. Štáty stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy sa kolonizačných snáh väčšinou priamo nezúčastňovali a počas rôznych verzií štátneho socializmu vyjadrili svojím protiimperialistickým postojom deklaratívne antikoloniálne stanovisko. Avšak európske periférie, historicky v područí rôznych impérií až do začiatku 20. storočia, boli ovplyvnené dejinami kolonializmu a koloniality. V dôsledku toho boli súčasťou globálnych vzťahov vytvorených týmito dejinami. Diela prezentované v rámci výstavy pristupujú k otázke inakosti a dekolonizácie z hľadiska potreby dekolonizácie krajín, ktoré tvoria to, čo nazývame stredovýchodnou a juhovýchodnou Európou. Mnohé z týchto krajín boli historicky súčasťou európskych impérií, ktoré prekvitali vďaka vykorisťovaniu umožnenému práve koloniálnou expanziou. Treba však mať na pamäti aj to, že tieto periférie boli rôznymi spôsobmi hodnotené a vymedzované ako iné zo strany Západu, čo bolo zjavné počas rozpadu bývalého socialistického systému v 90. rokoch.


Umelecké projekty prezentované v rámci výstavy Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) ponúkajú komparatívny pohľad na dekolonizáciu v krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Diela Kvet Nguyen, Christiana Guerematchiho a umeleckej dvojice Doplgenger sa zaoberajú menej známymi antikoloniálnymi dejinami Československa a Juhoslávie. Anna Dasović skúma v rámci svojho umeleckého výskumu stupňovanie prisudzovania inakosti a jeho genocídne dôsledky v prípade vojenských konfliktov v Juhoslávii, zatiaľ čo Anca Benera a Arnold Estefán dávajú do súvislosti politické podmienky, ktoré umožnili nástup fašizmu, s jeho pretrvávajúcou hrozbou v súčasnosti. Práce Ferenca Grófa, Daniely Ortiz, Minny Henriksson, Ľuboša Kotlára a Roberta Gabrisa sledujú dejiny vývoja rasistickej ideológie a jej súčasnú podobu ako utláčateľského nástroja používaného proti ľuďom označovaným za iných.

Program výstavy rozšíria aj komentované prehliadky s kurátorkou Ivou Kovač, masterclass o politike pohyblivých obrazov pod vedením umeleckej dvojice Doplgenger a seminár zameraný na akademický a umelecký výskum dokumentujúci komplexnú históriu periférnych európskych regiónov cez prizmu dekoloniality.

Iva Kovač pracuje od roku 2021 ako programová riaditeľka združenia Mesto Žensk v Ľubľane. Od roku 2012 pôsobí ako vizuálna umelkyňa v rámci dvojice Fokus Grupa. V rokoch 2010 až 2012 bola kurátorkou v Galérii PM v Záhrebe a v rokoch 2013 až 2015 v Galérii SIZ v Rijeke. Od roku 2017 do 2021 bola kurátorkou v GSG v Rijeke, kde iniciovala a (spolu)editovala prvé tri čísla Časopisu GSG pre súčasné umenie a sociálne otázky, ktorý vychádza aj online ako @ArtsEverywhere.ca.

Iva pracuje na pomedzí feministického a dekoloniálneho kurátorského a umeleckého výskumu. Ako kurátorka pripravila program Juh v nás, ktorý tématizoval dekolonizáciu juhovýchodnej Európy v rámci festivalu Mesto Žensk v Ľubľane v roku 2022, a výstavu Archeológia odporu: Korekcia pre budúcnosť v roku 2023. Je spolueditorkou tretieho čísla časopisu GSG na tému Inakosť (na) periférie(i). Pod menom Fokus Grupa uverejnila článok s názvom A Room with a Landscape: Vedutas from the palace of the Privileged Company of Trieste and Rijeka (Izba s krajinou: veduty z paláca privilegovanej spoločnosti v Terste a Rijeke) v časopise ARTMargins, ktorý sa zaoberá koloniálnymi dejinami európskej periférie. V rámci festivalu Mine, Yours, Ours, ktorý zorganizovalo v Rijeke združenie Drugo more, pripravila kurátorsky konferenciu Cukor všade.


.........

🚌 Doprava na vernisáž zdarma
Viedeň – Bratislava – Viedeň


Nadácia ERSTE ponúka bezplatnú cestu autobusom z Viedne do Bratislavy a späť na vernisáž výstavy Od – vrátiť zrak vo štvrtok 11. apríla 2024.

Miesto stretnutia & program:
Erste Campus, Karl-Popper-Straße 4, 1100 Viedeň

16.45 Stretnutie
17.00 Odchod
18.30 Privítanie v tranzite riaditeľkou Judit Angel
19.00 Vernisáž výstavy Od – vrátiť zrak s kurátorskou prehliadkou
20.30 Odchod z Bratislavy do Viedne
21.30 Predpokladaný čas návratu do Vietne pred Erste Campus

Registrácia končí 8. apríla 2024.
Autobusová doprava je zdarma.
Prosím, nezabudnite si priniesť pas alebo občiansky preukaz.
Pre viac informácií kontaktujte heide.wihrheim@erstestiftung.org

Registrovať sa môžte tu.
.........


Výstava Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) sa koná v spolupráci so združením Mesto Žensk.

Špeciálne poďakovanie: Gandy gallery.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
A čo okrajové oblasti?
O spektákli pamäte

Downloads
Looking_A_way.pdf (pdf, 503 kb)