english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

O spektákli pamäte

Masterclass umeleckej dvojice Doplgenger

Text Information/
Picture Gallery/

25. apríl 2024, 10:00 – 13:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Lekcia je určená študentom a študentkám vizuálneho umenia a filmu
Kapacita je obmedzená. Prosím, rezervujte si miesto na ivana.tranzit@gmail.com do 19.4.2024.Filmový prístup, výskum a kolektívne metódy tvorby umeleckej dvojice Doplgenger vyvolávajú kritické čítanie pohyblivých obrazov a pozície, akú majú v súčasnej globálnej spoločnosti. V dobe nadprodukcie obrazov i obsahov sa ekologické zaobchádzanie umeleckého dua s nájdenými zábermi a anonymnými archívmi javí ako jedna z možných ciest v procese emancipácie diváka aj autora, ktorí kriticky participujú na snahe porozumieť súčasnosti, dejinám i pamäti, budovaným prostredníctvom mediálnych obrazov.

Ako vyzerá umelecký výskum a preverovanie stavu archívnych obrazov? Čo by znamenala politika filmovej tvorby a kde vnímajú svoje miesto umelci a režiséri v rámci súčasného obdobia neistoty? Masterclass, ktorá sa bude zaoberať problematikou nájdenej stopáže ako sub-žánru, archeológiou médií, metódami experimentálnej filmovej tvorby a privlastňovaním si obrazov sa bude venovať aj problematike memorovania, reprezentácie, vyjadrovania vzdialených histórií pohyblivým obrazom a dopadmi tohto všetkého na súčasné procesy a problémy.

Podujatie sa koná v rámci výstavy Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i).

Doplgenger je umelecká dvojica z Belehradu, ktorú tvoria Isidora Ilić a Boško Prostran. Angažujú sa ako mediálni umelci, bádatelia, tvorcovia textov a programátori, pracujúci s udalosťami a javmi, ukotvenými v čase. Ich umelecká prax reflektuje vzťah umenia s politikami prostredníctvom skúmania pohyblivých obrazov a ich vnímania. Odkazujú na tradíciu experimentálneho a avantgardného filmu, ktorej výstupmi intervenujú do jestvujúcich mediálnych produktov alebo foriem expandovaného kina.
Ich diela sú zastúpené vo verejných zbierkach a boli medzinárodne prezentované ako na pôde umeleckých inštitúcií, tak aj na filmových festivaloch. Získali filmové ceny a sú nositeľmi prestížnej Politika Award, ktorá im bola udelená v roku 2016 za najlepšiu výstavu v Srbsku za rok 2015, prezentujúcu sériu prác s názvom Fragmenty bez názvu. Ilić a Prostran spolueditovali publikáciu Amatéri pre film (2017) a v rokoch 2018 až 2022 kurátorovali Festival alternatívnych filmov a videí v Belehrade. Doplgenger boli podporení rôznymi medzinárodnými štipendiami a umeleckými rezidenciami. V Belehrade založili platformu Transimage pre politiky pohyblivého obrazu. Od roku 2013 pôsobia v rámci nej ako kurátori projekcií, eventov, workshopov a rôznorodých kultúrnych projektov.

www.doplgenger.org

.........

Výstava Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) sa koná v spolupráci so združením Mesto Žensk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

@Srdjan VeljovicRelated
A čo okrajové oblasti?
Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i)