english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Saodat Ismailova: Jej právo

Projekt študovne

Text Information/
Picture Gallery/

9. 5. – 14. 7. 2023
Miesto: tranzit sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Otvorené: utorok – piatok, od 14:30 do 18:30 hod.


Od 9. mája do 14. júla 2023 bude v rámci projektu študovňa v tranzite sprístupnená projekcia filmu Jej právo (2020, 14 min.) od Saodat Ismailovej. Okrem toho sa 9. mája a 6. júna 2023 bude premietať aj jej celovečerný film 40 dní ticha (2014, 88 min.). Vo štvrtok, 11. mája o 18.00 sa uskutoční online diskusia Saodat Ismailovej a Alessandry Pomarico.

.....

Projekcia Jej právo, inštalovaná v študovni tranzitu, je venovaná úlohe žien v uzbeckej spoločnosti 20. storočia, poznamenanej konfliktom medzi modernizáciou a tradíciou a transmisiou histórie a kultúrnej pamäte. Film je založený na dlhodobom výskume autorky o blednúcich spomienkach na „chachvan“ – závoj z čiernej konskej srsti, ktorý zakrýval tváre uzbeckých žien v pred-sovietských časoch a „hujum“ – kampani za odhaľovanie ženských tvárí, ktorú započala sovietska vláda v roku 1927. Výskum sa tiež týka dedičstva uzbeckých (nemých) filmov, ktoré sú dnes dostupné prevažne v miestnych filmových archívoch.

„Hujum“ bol útokom na staré spôsoby, zacieleným na drastickú premenu podmienok žien v uzbeckej spoločnosti zrušením ich života v ústraní a ich zapojením do verejného vzdelávania a pracovného procesu. Poháňané víziou komplexnej a rýchlej transformácie využívali sovietske autority na dosiahnutie cieľa propagandu, ako aj nátlak a fyzickú silu, ktoré následne vyvolali násilnú opozíciu tradičných odvetí spoločnosti. Uväznené medzi konfliktnými ideológiami mali zahalené aj nezahalené ženy strach z prenasledovania a šikany – zahalené zo strany nového režimu a nezahalené zo strany tradicionalistov.

Zameriavajúc sa na emocionalitu, vnútorné napätie žien, na ich oči a tváre sú z pôvodných uzbeckých filmov režírovaných mužmi vystrihnuté čierno-biele obrazy, ktoré sú poskladané do citlivého rozprávania o ženskej subjektivite a potvrdení ženského pohľadu.

40 dní ticha je pohlcujúci celovečerný film, ktorý spája štyri generácie žien okolo rituálu prísahy ticha, meditatívnej praxe predkov Strednej Ázie, vytvorenej na vyrovnanie sa s traumatickou skúsenosťou.

Online diskusia Zviditeľňovanie neviditeľného medzi Saodat Ismailovou a Alessandrou Pomarico sa dotkne otázok, vzťahujúcich sa ako k filmu, tak k situácii žien v Strednej Ázii z pohľadu sociálnych noriem, tradícií a historicko-politických zmien.

Saodat Ismailova sa narodila v roku 1981 v Uzbekistane. Žije a pracuje medzi Taškentom a Parížom a patrí ku generácii umelcov zo Strednej Ázie, ktorí dospievali v post-sovietskej ére. Jej tvorba sa točí okolo praktík smútenia a dedičstva predkov, pričom do popredia stavia matriarchálne naratívy a príbehy o strate svetov. Jej filmy a video-inštalácie boli prezentované na Bienále v Benátkach, Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame, Medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu v Kodani, v Center Pompidou v Paríži, na Festivale umení v Bruseli, v Centre súčasného umenia Para Site v Hong Kongu a inde. V roku 2022 sa zúčastnila Bienále v Benátkach a documenty 15 v Kasseli. Medzi jej posledné samostatné výstavy sa radia napríklad Dvojitý horizont v Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains v Tourcoing a 18.000 svetov v Eye Film Museum v Amsterdame v tomto roku. Jej diela sú v zbierkach Stedelijk Museum v Amsterdame a Centre Pompidou v Paríži. V roku 2021 založila Ismailova v Taškente výskumnú skupinu Davra, ktorá sa venuje skúmaniu, dokumentácii a šíreniu stredoázijskej kultúry a poznania.

.....

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

Snímka z videa Jej právoRelated
Saodat Ismailova: 40 dní ticha
Zviditeľňovanie neviditeľného