english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Bojana Kunst: Feministická politika, neistota a blízkosť medzi umením a životom

online prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

13. máj 2021, 18.00

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy Zoom, a tiež ako live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk.

V tejto prednáške sa zaoberám pojmom neistoty v oblasti umenia z feministickej perspektívy a s pomocou dvoch veľmi odlišných, ale navzájom prepojených filmov, Redupers, The all-around reduced personality (Redupers, celkovo zredukovaná osobnosť, Helke Sander, 1978) a Who is afraid of Ideology (Kto sa bojí ideológie, Marwa Arsanios, 2020). Touto analýzou by som chcela poukázať na to, ako pôvab angažovaných projektov a produktivity umelcov, najmä na globálnom severe, nielen že neustále rieši aktuálne politické a sociálne otázky našej doby, ale zároveň často skrýva a potláča existujúce rozdiely medzi umeleckými svetmi, komunitami a okolím. Umenie sa často zaoberá politickými a sociálnymi otázkami a neustále produkuje komentáre a kritiky, ale inštitucionálne a štrukturálne sa tieto rozpory veľmi zriedka stávajú prirodzenou súčasťou jeho kontextov, ekonomiky a podmienok. Spôsoby tvorby, produkcie a zdieľania umenia ostávajú poväčšine rovnaké. Myslím tým napríklad to, že musíme rozlišovať, keď hovoríme o produkcii umenia za rôznych neistých podmienok. Zovšeobecňovanie neistoty môže totiž ľahko prehliadať rozdiely v konkrétnych umeleckých kontextoch; je to ako keby umelecký svet závisel len od jediného spôsobu tvorby. Mali by sme pristupovať k umeleckým svetom ako k protichodným, neproporčným a často hlboko nerovným svetom, s rôznymi životnými a pracovnými podmienkami, politickými úzkosťami a stelesnenými stopami zraniteľnosti.

Bojana Kunst je filozofka, dramaturgička a teoretička performance umenia. Pôsobí ako profesorka na Inštitúte aplikovaných divadelných štúdií na Justus Liebig University Giessen, kde vedie medzinárodný magisterský program choreografia a performance. Je členkou redakčnej rady Maska Magazine, Amfiteater and Performance Research. Jej najnovšia kniha, Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism, vyšla vo vydavateľstve Zero Books, Winchester, Londýn, v roku 2015.

Projekt je súčasťou série What a Body Can Do, ktorej iniciátorom je Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Helke Sander Redupers: The All Around Reduced Personality, 1978Related
What a body can do

Downloads
Feministicka_poster.pdf (pdf, 341 kb)