english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Bojana Kunst: Feministická politika, neistota a blízkosť medzi umením a životom

online prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

click to enlarge images