english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

What a body can do

séria podujatí venovaných performativite

What a body can do je séria prednášok, workshopov a iných podujatí zameraných na spoločné vzdelávanie sa o performance.

Performance má mnoho definícií, môže napríklad znamenať vystupovanie pred divákmi, či konanie podľa vopred pripraveného scenára, do centra pozornosti sa dostáva telo, tu a teraz. Za takéto performance možno považovať divadlo, koncert, tanec, ale aj športové podujatie, meditáciu, či dokonca protest a jeho korene siahajú k rituálom, obradom, slávnostiam.

V širšom ponímaní však performance môže byť optikou, cez ktorú nazeráme na ľudské správanie. Performance môže byť aj každodenné konanie zo zvyku, performovanie rozličných profesných, rodových, rasových, triednych a iných rolí. Spoločenský poriadok v takomto ponímaní nie je stabilnou štruktúrou, ale dynamickým systémom, ktorý utvára telá a rovnako telá vytvárajú jeho.

V sérii pravidelných vzdelávacích podujatí spoločne nahliadneme na performativitu z rôznych teoretických i praktických pohľadov. Ich cieľom bude budovať určitú citlivosť voči tomu ako sa kolektívne i individuálne pohybujeme svetom, performatívne konštruujeme identity a budujeme komunity a ako môže byť performativita, vo svojich rôznych podobách, využitá ako prostriedok spoločenskej zmeny.

Sériu uvedieme spoluprácou s festivalom Drama Queer. Po predstavení Tumor – karcinogénna romanca umeleckého zoskupenia T.I.T.S., ktoré sa v rámci festivalu uskutoční 28. októbra o 20.00 v A4 bude nasledovať diskusia s jeho tvorcami – performerkou Nelou H. Kornetovou a tanečníkom Jarom Viňarským.

Tumor – karcinogénna romanca je vizuálne – pohybová performancia o chorobe 21. storočia. Je možné milovať rakovinu? Tumor predstavuje v živote človeka istý medzník, po ktorom už nič nie je tak, ako bolo. Performacia skúma somatický, emocionálny a duchovný dopad rakoviny jednak v zmysle tabuizovanej i keď akútnej témy, no na druhej strane sa tumor stáva metaforou javov dnešnej spoločnosti.

Iniciátorom série podujatí je Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.

Hlavným partnerom tranzitu je Nadácia Erste

T.I.T.S.: Tumor - karcinogénna romancaRelated
Performativita pracujúceho tela
What a body can do in times of climate crisis
What Can Performance Do? Vyšlapávať cestičky politickej angažovanosti v performance