english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Performativita pracujúceho tela

prednáška Ľubice Kobovej

Text Information/
Picture Gallery/

streda 8. júla 2020, 18:00, A4, Karpatská 2, Bratislava

Prednáška predstaví chápanie performativity Judith Butler ako činnosť, ktorá produkuje isté telá v systéme heteronormatívnej matrice a isté identity s možnosťou tieto identity podvracať. Položí otázku, či a ak áno, ako, nám teória performativity Butler môže pomôcť v chápaní utvárania pracujúcich tiel a ich možností podvracania existujúcej organizácie práce. Bude uvažovať nad tým, ako rozšíriť zúžené chápanie času u Butler tak, aby performativita ako iterabilita mohla byť doplnená o teóriu historickej zmeny. Cieľom je predstaviť možné smery uvažovania o pracujúcom tele ako o tele, ktoré je utvárané performatívne a historicky.

Ľubica Kobová (1978) vyučuje na Katedre genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovej. Zaoberá sa feministickým politickým myslením, jeho dejinami a problematikou práce a pracovnej etiky. V roku 2019 spolu s Věrou Sokolovou editorsky pripravila publikáciu Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe (FHS UK, Praha). Pôsobí v redakčnej rade časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení a ď. Spolupracuje s Feministickým publikačným a vzdelávacím projektom Aspekt.

Podujatie je súčasťou cyklu "What a Body Can Do", ktorý vzniká spoluprácou tranzit.sk a Juraja Mydlu. Prebehne v slovenčine.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Martina Smutná: Žena s rýčem (2018, z cyklu Společně pokosíme, vymlátíme a odevzdáme)Related
What a body can do
What a body can do in times of climate crisis