english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nadikhuno muzeumos / Neviditeľné múzeum. Pohľady na ne-tradičnú rómsku kultúru

Prednáška. Diskusia. Premietanie filmu

Text Information/
Picture Gallery/

21. september 2020, Kino Úsmev Košice, Kasárenské námestie 1

Andrea Pócsik, Rodrigó Balogh: Číhajúce stopy pamäti v súčasnom filme a divadle
Online prednáška

19:00
Nadikhuno muzeumos / Neviditeľné múzeum
Prezentácia knihy, diskusia

20:00
Silent Days
Premietanie filmu

***************

18:00

Andrea Pócsik, Rodrigó Balogh: Číhajúce stopy pamäti v súčasnom filme a divadle
Online prednáška (v maďarčine, simultánny preklad do slovenčiny)

Filmová teoretička a kulturologička Andrea Pócsik (Katolícka univerzita Petra Pázmáňa v Budapešti) sa vo svojej prednáške zameria na diela kinematografie, ktorých cieľom je pretvoriť alebo dokonca zničiť nekritický, schématický obraz Rómov prítomný v mainstreamovom myslení, a to prostredníctvom využívania rodinných pamätí, či reinterpretácie menej známych kultúrnych hodnôt.

Rodrigó Balogh (Independent Theater Hungary) je kľúčovou osobnosťou maďarskej alternatívnej divadelnej scény. Vo svojej prednáške predstaví projekt Festival rómskych hrdinov (Roma Heroes Festival), ktorý sa už od roku 2016 snaží upozorňovať na následky neviditeľnosti a pretrvávajúce stereotypy, ktoré pramenia z nedostatku povedomia. V prednáške takisto rozoberie problémy vyplývajúce z nedostatočnej inštitucionalizácie rómskej divadelnej produkcie a spomenie špecifické spolupráce, napríklad využitie rómskych digitálnych archívov knižnice v Prešove.

19:00
Nadikhuno muzeumos
Prezentácia knihy, diskusia (v slovenčine)
Hostia: Oto Hudec, Emília Rigová, Karolína Ryvolová. Moderuje Zuzana Reveszova

Neviditeľné múzeum – podnetná a provokatívna myšlienka otvára širšiu diskusiu o tom, na akých základoch stavia rómska kultúra v súčasnosti. Diskusia s prispievateľmi publikácie sa zameria na súčasné prístupy k rómskemu umeniu, literatúre, filmu a k iným formám umeleckých a kultúrnych prejavov. Príklady z iných miest a krajín tak môžu byť inšpiratívne pre regionálne aktivity v oblasti menšinových kultúr, rešpektujúc ich hodnoty a špecifiká.

20:00
Hluché dni
(r. Pavol Pekarčík, document / drama, SVK/ CZ, 2019, 81 min)

Štyri príbehy o deťoch so sluchovým postihnutím, ktoré žijú v rómskych osadách, v prostredí, ktorému celkom nerozumejú a snívajú o svojom vlastnom svete.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Oto Hudec, Nadikhuno muzeumos / Invisible Museum, 2017.
Foto: Adam ŠakovýRelated
Nadikhuno muzeumos