english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nadikhuno muzeumos

Neviditeľné múzeum

Text Information/
Picture Gallery/

29.11. 2017 – 27. 1. 2018

iniciátor projektu: Oto Hudec, realizovaného s účasťou: Pavla Ďurinová, Marcela Hadová, Oto Hudec, Daniela Krajčová, Emília Rigová

vernisáž: 29.11. 2017 o 18:00

otvorené: streda – piatok, 14:00 – 19:00, sobota: 12:00 – 17:00
adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Počas vianočných sviatkov bude výstava zatvorená od 21. decembra 2017 do 9. januára 2018.


Skutočnosť, že sa v jednom z centier Slovenska ako Bratislava či Košice nevyskytuje múzeum rómskej kultúry, tak významnej minority v rámci slovenskej spoločnosti s bohatými a živými tradíciami a kultúrou, neodhaľuje len prehliadanie menšiny väčšinovou spoločnosťou a politikmi. Odhaľuje aj obavy z plného uznania a zrovnoprávnenia menšinovej kultúry, z uznania existencie „iného“ vo svojom vnútri. Takéto múzeum by pritom mohlo byť nástrojom kultúrnej a spoločenskej emancipácie Rómov, ale aj majority od jej stereotypného uvažovania o rómskej menšine. Mohlo by byť prostriedkom pre uvedomenie, že Rómovia a rómska kultúra tvoria významnú súčasť histórie a súčasnej kultúry Slovenska.

Neviditeľné múzeum, výstava v tranzit.sk iniciovaná Otom Hudecom, je návrhom na založenie múzea rómskej kultúry, zároveň prezentuje práce viacerých autoriek a autorov, ktoré reflektujú rómsku históriu a kultúrnu produkciu a často aj problematizujú zažité stereotypy. Hoci len parciálne, tieto práce v zhutnenej forme rozširujú pohľad na históriu, kultúru a súčasné umenie Rómov.

Emíla Rigová vo videu Constant Metamorphosis reflektuje svoju vlastnú tvorbu, v ktorej skúma, popri iných témach, stereotypizáciu rómskej ženy. Pracuje pritom so svojimi staršími prácami, vlastnými autoportrétmi štylizovanými do romantizovaných no normatívnych predstáv o ideálnej tradičnej rómskej žene. Maliarka Marcela Hadová vedie v Rankovciach klub rómskych žien Marka romňakero gendalos, venujúci sa maľbe závesných obrazov i nástennej maľbe, pričom jeho zmyslom je spájať ženy z rómskej komunity a aktivizovať ich v sebestačnosti. Vo svojej obci, ale aj v susedných Kecerovciach vytvorila nástenné maľby vo verejnom priestore. Nástenná maľba je aj jej príspevkom do tejto výstavy. Paula Ďurinová, dokumentaristka a fotografka, sa okrem iných tém venuje málo známej problematike rómskeho, takzvane neviditeľného holokaustu. Jej dokumentárny film Baro mariben sprostredkúva výskum historikov, etnografov a iných odborníkov, ako aj výpovede pamätníkov a ich potomokov, čím tiež sprostredkúva proces uchovávania a odovzdávania pamäte. Ďalšou vrstvou výstavy je komunitný projekt Karavan. Realizovaný spoločne Danielou Krajčovou a Otom Hudecom od roku 2013, funguje ako mobilná dielňa, s ktorou autori navštevujú vylúčené komunity v rôznych regiónov Slovenska a realizujú multidisciplinárne workshopy pre deti a mladých ľudí z minoritnej i majoritnej spoločnosti. Kreatívnou praxou sa snažia podnietiť ich vzájomnú komunikáciu a spoznávanie sa, kolektívna kreativita a prezentovanie vlastného príbehu a skúsenosti tu funguje ako prostriedok emancipácie.

Neviditeľné múzeum, rovnomenná inštalácia Ota Hudeca, je otvorenou víziou alternatívneho múzea, ktoré by svoj pohľad upieralo nielen na minulosť, ale aj na súčasnosť. Spoločne s ďalšími umelcami, komunitnými pracovníkmi a predovšetkým samotnými Rómami v ňom uvažujú o špecifikách rómskej kultúry a nazerania na život a o tom, ako by takéto múzeum mohlo vyzerať. Uvažujú o múzeu, ktoré by sa okrem tradičného etnografického pohľadu zameralo na kultúru Rómov, na ich dnešnú spoločenskú a politickú situáciu rovnako, ako na ich históriu. Prostredníctvom úvah, rozhovorov a náčrtov predstavuje otvorenú víziu fluidnej inštitúcie venujúcej sa zbieraniu diel a archívnych dokumentov, terénnemu výskumu, prepájaniu akademického sveta so svetom Rómov v regiónoch a šíreniu svojich výsledkov prostredníctvom komunitných aktivít.

Neviditeľné múzeum má podobu nedokončeného plánu, je kolážou rozpracovaných úvah ponúknutých na ďalšie prepracovanie a diskusiu. Pritom rámcovanie takéhoto projektu múzea umením umožňuje vytvárať imaginárne situácie, ktoré by v súčasnej politickej a ekonomickej situácii boli len ťažko realizovateľné.

Výstava je súčasťou projektu Collecting, curating and presenting Roma culture realizovaného v spolupráci s Goethe Institut Bratislava a kolektívom Spolka. Rovnomenné sympózium sa bude konať 30. novembra 2017 v Goethe Institut Bratislava, svoje príspevky tu odprezentujú Adriana Daneková, Erika Godlová, Agnes Horváthová, Tímea Junghaus, Emília Rigová, Kateřina Sidiropulu Janků, diskusie budú moderované Zuzanou Révészovou.Projekt vznikol v spolupráci tranzit.sk, Goethe Institut Bratislava a kolektívu Spolka.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme galérii Futura, International Visegrad Fund, Združeniu PRE LEPŠÍ ŽIVOT Kecerovce – Rankovce, Múzeu kultúry Rómov Na Slovensku v Martine, Dokumentačno-informačnému centru rómskej kultúry v Prešove, Muzeu Romské kultury v Brne a všetkým, ktorí na projekte participovali svojím rozhovorom a radami.

foto: majetok autora a Gandy GalleryRelated
Nadikhuno Muzeumos Cinema