english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nadikhuno muzeumos / Neviditeľné múzeum. Pohľady na ne-tradičnú rómsku kultúru

Prednáška. Diskusia. Premietanie filmu

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images