english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ako hovoríme o východoeurópskom umení?

prednášky a diskusia pri okrúhlom stole

Text Information/
Picture Gallery/

prednášky
Lucy Steeds (Afterall, Londýn) a
Jeleny Vesić (Haus der Kunst, Mníchov)
a diskusia s prednášajúcimi a Danielom Grúňom (VŠVU, Bratislava), Mirou Keratovou (kurátorka a historička umenia, Bratislava), moderuje Zsuzsa László (tranzit.hu, Budapešť)

čas: 16. februára 2017 o 17:00
miesto: A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

Pred začatím podujatia sa bude konať komentovaná prehliadka výstavy Spoločné posedenie s kurátorkou Zsuzsou László v tranzit.sk (Beskydská 12, Bratislava) o 16:00.


Prediskutovanie základných téz autonómnej a medziodborovej oblasti výskumu akou je história výstav a vystavovania bude náplňou podujatia, ktoré je súčasťou výstavy Spoločné posedenie v tranzit.sk. Prednášky zahraničných hostiek a následná diskusia s domácimi teoretikmi umenia sa budú venovať otázke, ako by sa mali z perspektívy výstav a ich histórie re-interpretovať geopolitické pojmy, ktoré máme k dispozícii.

Prednáška Lucy Steeds, vedúcej výskumnej pracovníčky v Afterall pri Central Saint Martins, University of the Arts London, predstaví doterajšiu prácu tohto výskumného centra v oblasti histórie výstav ako aj publikácie z edície Afterall’s Exhibition Histories, pričom sa pokúsi o kritické zhodnotenie ich prínosu pre túto oblasť výskumu. Vo svojej prednáške sa pritom zameria na úskalia narábania s medzinárodnými a nadnárodnými naratívmi predstavujúcimi vzhľadom na nedávne dejiny veľkú výzvu. Pokúsi sa tiež zhrnúť a zároveň načrtnúť možné spôsoby uvažovania o „východoeurópskom“ umení, teda to, ako sa o ňom uvažovalo doteraz a ako by to bolo možné inak.

Jelena Vesić sa vo svojej prednáške nazvanej Vytrvalosť nezávislej kultúry na východe a vnútorné rozpory súčasnej nezávislosti zameria na predstavenie a analýzu súčasných interpretácií pojmov „nezávislosť“ a „spontánna organizácia“, ktoré sa často používajú v súvislosti s východoeurópskymi výtvarnými scénami šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Vychádzajúc z kritického čítania tradičných binárnych kategórií, ako je oficiálne umenie kontra alternatívne umenie, predstaví Jelena Vesić historické i súčasné príklady „nezávislosti“ vo vzťahu ku kultúrnym inštitúciám „reálneho socializmu“ ako aj k súčasným globalizovaným postsocialistickým spoločnostiam a spoločnostiam neskorého kapitalizmu.

Po dvojici prednášok bude nasledovať diskusia zahraničných hostiek s domácimi historikmi umenia Danielom Grúňom a Mirou Keratovou ako aj ďalšími účastníkmi výstavy Spoločné posedenie, moderovaná Zsuzsou Líszló (tranzit.hu). Témou diskusie je vývoj a kritika diskurzu o „východoeurópskom umení“ a platnosť geografických/regionálnych kategórií v oblasti výstavnej histórie.

Lucy Steeds pôsobí ako vedúca výskumná pracovníčka v Afterall pri Central Saint Martins (CSM), University of the Arts London (UAL), kde vedie výskumné a publikačné aktivity zo série „Exhibition Histories“. Titul PhD získala v odbore kultúrna história na Goldsmiths College, University of London, prednáša v rámci študijného programu MRes Art: Exhibition Studies na CSM a organizuje vzdelávací program pre doktorandky a doktorandov UAL. K jej posledným knihám patria The Curatorial Conundrum: What to Study? What to Research? What to Practice? (v edičnej spolupráci s Paulom O’Neillom a Mickom Wilsonom, MIT Press, 2016) a Exhibition (Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery a MIT Press, 2014). Ako kurátorka pôsobila v centre súčasného umenia Arnolfini v Bristole (1998-2004) a ďalej v iniciatívach ako napríklad filmový program Magiciens de la Terre: Reconsidered v Tate Modern.

Jelena Vesić je nezávislou kurátorkou, spisovateľkou, redaktorkou a lektorkou. V súčastnosti pôsobí ako výskumná pracovníčka v rámci postdoktorandského programu Goethe Institut v Haus der Kunst v Mníchove, kde spolu s Okwuin Enwezorom spolupracuje na projekte Postcolonial: 1955-1980. Bola spolu-vydavateľkou periodika Prelom – Journal of Images and Politics (2001-2009) a je spoluzakladateľkou nezávislej organizácie Prelom Collective (2005-2010). Je aktívna v publikačnej, výskumnej a výstavnej praxi, v rámci ktorej prepája politickú teóriu so súčasným umením. Je tiež editorkou Red Thread journal a členkou redakčnej rady periodika Art Margins. Jej nedávne kurátorské projekty zahŕňajú Oktobar XXX: Výstava-Symposium-Performance (2012-2013); On Undercurrents of Negotiating Artistic Jobs – Between Love and Money, Between Money and Love (2013-2014); a Exhibition on Work and Laziness (2012-2015).

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Medzi jej kurátorské projekty patria medzi inými výskumný projekt Pracovná pamäť (tranzit, Bratislava 2009 – 2015), retrospektíva Ľubomíra Ďurčeka, Situačné modely komunikácie (SSG, Banská Bystrica 2012 a SNG, Bratislava 2013), retrospektívna výstava Stana Filka, (…) IN – 5. 4. 3. D.  – (…) (Fondazione Morra Greco, Neapol 2014). Svoju doktorandskú prácu na tému performatívneho umenie 60. a 70. rokov a jeho dokumentácie obhájila v roku 2015 (VŠVU, Bratislava). V súčasnosti pôsobí ako kurátorka Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, zároveň pracuje na vlastných projektoch.

Daniel Grúň je kurátor, historik umenia, autor odborných článkov a výtvarný kritik. V roku 2009 dokončil svoju doktorskú prácu a vydal knihu Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie. Venuje sa výskumu slovenského konceptuálneho umenia, východoeurópskych dejín umenia ako aj archivačných a dokumentačných tendencií v súčasnom umení. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave a ako výskumník Spoločnosti Júliusa Kollera (od roku 2009).

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja

Fotografia z časopisu Pages, 1970,s. 39, archív L. BekehoRelated
Spoločné posedenie - Paralelné chronológie zhôd okolností vo východnej Európe