english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ako hovoríme o východoeurópskom umení?

prednášky a diskusia pri okrúhlom stole

Text Information/
Picture Gallery/

click to enlarge images