english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry

Výstava v tranzit sk

Text Information/
Picture Gallery/

Umelkyne*ci: Šimon Chovan, Marina Hendrychová, Alicja Rogalska, Lucie Rosenfeldová, P. Staff, Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան

Kurátorka: Hana Janečková

Architektúra výstavy: Matej Gavula


23. november 2023
18:00 h, prednáška na otvorení: Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան: Buričské dotyky
19:00 h, vernisáž

23. 11. 2023 – 15. 03. 2024
Zimná prestávka: 21. 12. 2023 – 15. 1. 2024

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Príroda, skrvavené zuby, pazúry sa zaoberá priesečníkmi medzi prírodou, násilím a telom prostredníctvom konceptu imunity chápanej nielen v biologickom zmysle, ale ako systém, ktorý sa zrkadlí aj v ekológii, politike a spoločnosti.
Je to východisko pre úvahy o vzťahu medzi ekológiou, ľudským zdravím a nákazou a vynáša na svetlo naše základné presvedčenia o konkurencii a prežití v rámci nášho vzťahu k prírode. Príroda, skrvavené zuby, pazúry – verš britského básnika Alfreda Tennysona, ktorý je známy prinajmenšom rovnako ako povedomejšie darwinovské spojenie „prežitie najschopnejších“ – je v tomto projekte najpriamejšie prezentovaná na trhu s voľne žijúcimi zvieratami, v zrode pandémie COVID-19 ako ukážkový príklad ľudskej nadvlády nad prírodou a jej dôsledkov.

Projekt rozkladá militarizované myslenie o zdraví a prírode a predstavuje niekoľko umeleckých intervencií zaoberajúcich sa autoimunitou, parazitmi a kvír spôsobmi bytia s cieľom problematizovať antropocentrické pohľady na imunitu. Inšpirovaný argumentáciou talianskeho filozofa Roberta Esposita o vzťahoch medzi imunitou a komunitou tento projekt ukazuje, ako reciprocita a obnovenie rovnováhy – dokonca i nákaza – môžu významne prispieť ku kolektívnemu spolužitiu v dobe šiesteho vymierania druhov, a ponúkajú metódy, ktoré vedecká modernita často nedokázala prijať.

Súčasťou výstavy je niekoľko nových diel vytvorených na objednávku: dielo arménsko-kanadského*kej umelca*kyne a dizajnér*ky menom Serina Tarkhanian, výsledok ich dlhodobej spolupráce s odborníkmi*čkami na mikrobiológiu, koncipované ako komunitný liečebný nástroj; nová séria sôch Šimona Chovana, ktorá prevracia naruby modernistické poňatie hygieny; a digitálne koláže Lucie Rosenfeldovej, inšpirované feministickým posthumanistickým myslením. Spolu s dielami Alicje Rogalskej, P. Staff*a a Mariny Hendrychovej výstava rekonfiguruje komunitu, poetiku a túžbu, v situácii, keď je konvenčná ochrana spochybnená súčasnou naliehavou výzvou prijať riziko a odcudzenie ako východisko z ekologickej skazy.


Podujatia
Súčasťou otvorenia je úvodná prednáška dizajnérky a teoretičky Seriny Tarkhanian ՍԵՐԻՆԱ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ. V januári a vo februári sa budú konať prednášky a diskusia o karanténe, politike imunity a biosolidarite teoretičky Sophie Lewis a Marka Neocleousa a kurátorky Zuzany Jakalovej a jej hostí*tiek, a tiež komentované prehliadky s kurátorkou Hanou Janečkovou.

Hana Janečková je kurátorka, výskumníčka a autorka, ktorá sa zaoberá politikou tela, ekológiou, feminizmom a kolaboratívnym kurátorstvom v oblasti aktuálneho a súčasného umenia. Je odbornou asistentkou programu súčasného umenia na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 2021-22 získala Fulbright-Masarykovo štipendium na Institute for Research on Women (IRW) a CWAH, Rutgers University a Brooklyn Museum. Donedávna bola členkou kurátorského kolektívu Display Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi v Prahe (spolu so Zbyňkom Baladránom, Lukášom Likavčanom a Zuzanou Jakalovou, 2018 – 2023), kde kurátorovala niekoľko kriticky oceňovaných výskumných projektov. Za posledných desať rokov kurátorsky pripravila množstvo medzinárodných výstav a podujatí a iniciovala nové texty, publikácie, súčasný pohyblivý obraz a performancie. Jej prvá monografická kniha vyjde vo vydavateľstvách NAVU a Routledge v roku 2024.

Medzi jej nedávne kurátorské a výskumné projekty patria: Tělo a performativní strategie v současném umění (financovaný Univerzitou Karlovou, 2018 – 2021); Multilogues on the Now (Display, Praha, British Council, 2017 – 2021); Na cestě k černé výpovědi, (s Languid Hands, UK, 2020-21) a Žen* – Růže – Píseň – Kost (2021), oba Display, Praha. Medzi jej nedávne projekty patrí výstava vo forme publikácie Multilogues on the Now: o žlázách, membránách a dutinách, kapitola „Cripping Curating“ v Radicalizing Care (Academy of Art, Viedeň, 2021), Dotek zvířete (ArtMap 2021, ed.), Diagnóza, Artalk Revue (2018, ed.) a ďalšie. Pravidelne prispieva do viacerých medzinárodných časopisov a odborných periodík.


.........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme za podporu Kanadskej rady pre umenie.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva? Koloniálne násilie a transnárodná asistovaná reprodukcia
Buričské dotyky
Karanténa a segregácia

Downloads
Príroda, skrvavené zuby, pazúry / brožúra k výstave (pdf, 4.5 mb)