english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Načúvanie vodopádom slnka*

Výstava v tranzit sk

Text Information/
Picture Gallery/

Umelkyne/umelci: Eglė Budvytytė, Kasha Potrohosh, Viktória Revická, Jura Shust, Ádám Ulbert, Alicja Wysocka

Kurátorka: Flóra Gadó

14. 04. – 14. 07. 2023
Vernisáž: 14. apríla 2023, 18.00

Performance na otvorení: Viktória Revická: Fermentation Motion, 2023

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Výstava je inšpirovaná aktuálnym záujmom o spirituálne vnímanie sveta a obrodou starodávneho poznania v rámci súčasného umenia. V časoch kríz je pochopiteľné, že sa umelci a umelkyne obracajú k neraz skrytým príbehom a nevedeckým prístupom, ktoré ľuďom v minulosti pomáhali prekonávať ťažkosti a ktoré dnes stoja za prehodnotenie. Kladú si otázky: „Čo sa môžeme naučiť z minulých systémov viery a spôsobov myslenia? Ako sa môžeme vrátiť k folklórnym tradíciám bez toho, aby sme opakovali rétoriku krajne pravicových nacionalistov? Ako môžeme tvoriť odolnejšie komunity a v rámci nich nové rituály, ktoré by tvarovali prítomnosť a budúcnosť, v ktorej sa dá žiť?“

Výstava skúma ekologické krízy našej súčasnosti zo špecifického uhla: navracia nás do čias, keď mali ľudia s prírodou odlišný, holistickejší vzťah. Vo vystavených dielach umelcov a umelkýň zo širšieho okruhu Východoeurópskeho regiónu rezonujú odkazy k predošlým magickým rituálom, folklórnym tradíciám a otázkam, súvisiacim s liečením a etno-medicínou. Aj keď umelci a umelkyne čerpajú z minulosti, neostávajú v nej „zaseknutí“; veria, že ak sa znovu ponoríme do starovekých systémov viery, môžeme byť schopní nájsť rôznorodé stratégie prežitia, ktoré môžu byť nápomocné aj v súčasnosti. Umelci a umelkyne často vychádzajú z určitého historického momentu, no jednotlivé príbehy menia a vytvárajú svoje vlastné, alternované verzie: rozprávanie príbehov a špekulatívna fikcia sa javia ako účinné nástroje a užitočné stratégie v rámci predstavovania si možných budúcností. Výstava tak nie je lineárne chronologická, skôr nasleduje fragmentárne epizódy z minulosti a vízie živej budúcnosti, ktoré sú v dielach vyzdvihované. Siahajú od pohyblivého obrazu cez multimediálne inštalácie, až po performatívne udalosti.

*Názov výstavy je pozmenenou citáciou z básne “Dogfish” americkej autorky Mary Oliver.

Performance na otvorení: Viktória Revická: Fermentation Motion, 2023
Účinkujúci: Viktória Revická, Nela Rusková, Kristián Šmelko

Na otvorení výstavy budú môcť diváci vidieť adaptáciu predošlej video-performance autorky Viktórie Revickej s názvom Fermentation Motion, ktorú pretransfomuje do živej udalosti. Bude prebiehať paralelne s vernisážou výstavy, ako pretrvávajúca performance, ktorá prenesie proces fermentácie do telesných pohybov.
...........

Flóra Gadó je kurátorka, bádateľka a kritička, ktorá pôsobí v Budapešti. Od roku 2018 pracuje ako kurátorka v Budapest Gallery. Je držiteľkou PhD. titulu v odbore Filmové, mediálne a kultúrne štúdiá na Etövös Loránd University (2021). Kurátorovala niekoľko výstav v Maďarsku, ako aj v susedných krajinách, vrátane spoluprác s Galériou TIC v Brne, Spoločnosťou Júliusa Kollera v Bratislave, Trafó Gallery v Budapešti a v rámci OFF-Biennale Budapest. V uplynulých rokoch sa zúčastnila viacerých rezidenčných programov, vrátane MeetFactory v Prahe, Domě umění v Brne, KAI Tallinn a programu East Art Mags pre kritikov a kritičky umenia v Rumunsku a Poľsku. Od roku 2019 je Gadó pedagogicky aktívna na Fakulte umení a dizajnu na Budapest Metropolitan University a pravidelne prispieva do rôznych kontextov, súvisiacich s umeleckým vzdelávaním ako Curatorial Studies Program na Univerzite umení v Budapešti, alebo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej články sú publikované v magazínoch artportal.hu, Müértö, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kajet Journal. V roku 2021 sa zúčastnila programu Curatorial Practice na Fakulte umení, hudby a dizajnu na Univerzite v Bergene. Jej aktuálne pole záujmu sa v súčasnosti koncentruje okolo politiky a poetík starostlivosti, a jej pozornosť sa sústreďuje na umelecké praxe, ktoré reflektujú, ako sa za uplynulé dekády zmenil obraz starostlivosti, vrátane starostlivosti o seba, o iných a o naše prostredie.
.........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt je realizovaný s podporou Poľského inštitútu v Bratislave.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

Grafický dizajn: Bálint JákobRelated
Kasha Potrohosh: Springformance
Samčo, brat dážďoviek + Vlčia Mačica / záhradný koncert na výstave Načúvanie vodopádom slnka
Slnovrat / Rovnodennosť

Downloads
Brožúra k výstave (pdf, 1.2 mb)