english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Queer Stories

výstava

30.11. 2018 – 16.3. 2019

Pauline Boudry / Renate Lorenz, Cabello/Carceller, Anna Daučíková,
Robert Gabris, Ana Hoffner, Ivan Jurica,
Toni Schmale


S príspevkami:
Pavlína Fichta Čierna, Katrina Daschner, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky, Andrea B. Braidt, Christian Havlíček, Martin Hodoň, Marty Huber, Romina Kollárik, Eszter Kováts, Andrej Kuruc, Zuzana Maďarová, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Elégia Štrbová, Veronika Valkovičová


Kurátorka:
Christiane Erharter

Vernisáž: 30. November o 19:00

Vernisáži bude predchádzať performance:
Ana Hoffner, Non-aligned relatives o 18:30

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Otvorené: streda-piatok 14-19:00, sobota 13-18:00


NA VERNISÁŽ AUTOBUSOM ZDARMA:

Nadácia ERSTE ponúka bezplatnú cestu autobusom na vernisáž z Viedne do Bratislavy a späť


piatok, 30. novembra 2018

Miesto stretnutia: Erste Campus, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Viedeň (oproti Parkgarage Erste Campus)
16:15 Registrácia
16:30 Odchod
20:30 Odchod z Bratislavy do Viedne
21:30 Predpokladaný čas príchodu späť do Viedne pred ERSTE Campus

Prosím registrujte sa tu

Registrácia je otvorená do utorka, 27. novembra 2018

Vstup voľný. Nezabudnite si so sebou vziať váš pas alebo občiansky preukaz!Program

11.12. 2018, tranzit.sk
Kapitalks - Jablko dženderu: proti-rodová rétorika a jej aktéri v Európe a na Slovensku
diskusia
účastníčky: Eszter Kováts, Zuzana Maďarová, Veronika Valkovičová
organizuje: Divadlo Nomantinels

20.12. 2018, tranzit.sk
Príbeh geja a príbeh lesby
čitanie z dramatickych textov
organizuje: Divadlo Nomantinels

23.1. 2019, tranzit.sk
Pavlína Fichta Čierna: Transfokácia po zatienení
premietanie a diskusia
hostia: Katarína Franeková, Christián Havlíček, Romina Kollárik

1.2. 2019
Queer Experimental Film Night
premietanie a prednáška
autorky a autori filmov: Katrina Daschner, Ana Hoffner, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky
Prednáška: Andrea B. Braidt

1.3. 2019
Helena Cabello, Ana Carceller: Stav vecí
prednáška

15.3. 2019
Marty Huber: Queering Gay Pride
prednáška


Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja a Rakúskeho kultúrneho fóra.

Mediálny partner: magazín QYS
Spolupráca: Divadlo NOMANTINELS

„Sme tu. Sme queer. Zvyknite si na to!“
(LGBTIQ+ slogan spopularizovaný aktivistickou organizáciou Queer Nation, 1990)


Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť bvzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.

Slovo „queer“, označujúce lesbickí, gay, bisexuálni, transrodoví a medzirodoví aktivizmus a akademický diskurz, má už za sebou takmer tridsať rokov dlhú históriu. Prvý krát sa objavuje koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Na jednej strane sa zrodilo ako súčasť novej rétoriky vytvorenej pre boj proti homofóbii (a transfóbii), na strane druhej ako nový spôsob premýšľania o kategórii rodu. Popri aktivizme a teórii sa začiatkom deväťdesiatych rokov ako queer začal označovať aj nový druh umeleckej praxe. Tieto hodnoty sa tak preniesli aj do estetických kategórií utvárajúc nové formy umeleckého vyjadrenia s ohľadom na rod a pohlavie.

Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Prehodnocuje tak mocenské vzťahy a hľadá odpovede na otázky postkolonializmu a diskriminačnej a (pornografickej) sexuálnej politiky. Aktivistický potenciál a radikálne prehodnotenie rodu a pohlavia sa osvedčili ako inšpiratívne podhubie pre umeleckú prax. Celá nová kinematografická tendencia označovaná ako „New Queer Cinema“ priniesla na svetové plátna príbehy založené na neheteronormatívnej skúsenosti. Popri filme sa v deväťdesiatych rokoch (ale aj predtým a potom) veľké množstvo queer umeleckých postupov a praktík objavuje aj vo výtvarnom umení. Queer, naznačujúci nutnosť spoločenskej zmeny, sa stal dôležitým východiskom v súčasnom umení a kultúrnej produkcii.

Výstava predstavuje práce zaoberajúce sa subjektmi a subjektivitami, ktoré sa vyvíjali v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia sa totiž o verejné vystúpenie, o coming out, naopak, svoje životy žijú bez pretvárky – bez pochybností či trápenia. Queer stories chcú ukázať ako sa rôzne umelecké vyjadrenia vynárajú spolu s rámcami, v ktorých na queer životoch záleží. Niekedy môžu byť plné vtipov a narážok (Robert Gabris) a inokedy radikálnych asociácií (Toni Schmale); niekedy sa odvíjajú od každodennosti a jej (niekedy podvratného) komentovania (Ivan Jurica); ich východiskom môže byť drag a jeho história (Pauline Boudry / Renate Lorenz), samotné queer umenie a teória (Ana Hoffner) alebo umelecký výskum (Cabello / Carceller); rozprávajú príbehy o sexuálnych túžbach a o politickom pojatí tela (Anna Daučíková). Prezentované práce spája túžba vyrozprávať svoje príbehy inak – ukázať, ako vzniká radikálne nový spôsob konštruovania naratívov. A to je kľúčové. Nové spôsoby premýšľania o rode vyžadujú nové spôsoby rozprávania príbehov ľudí žijúcich v kontextoch zmeneného ponímania rodu. Cieľom tejto výstavy je ukázať umelecké diela zamerané na špecifickú rovinu queer umeleckej praxe – „rozprávanie príbehov“.

Tým, že výstava Queer stories prepája diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať.

Sprievodný program:
Súčasťou výstavy bude Queer experimental film night s filmami a diskusiou s ich autormi/kami Katrinou Daschner, Anou Hoffner, Ashley Hans Scheirl, Nanou Swiczinsky a príspevkom teoretičky Andrey B. Braidt. Ďalšími podujatiami budú prednášky Heleny Cabello, Any Carceller, Marty Huber, premietanie najnovších prác Pavlíny Fichty Čiernej spolu s diskusiou s autorkou a hosťami, ako aj diskusia o homofóbii s Eszter Kováts, Zuzanou Maďarovou, Veronikou Valkovičovou a čítanie dramatických textov, obe organizované Divadlom NOMANTINELS v rámci Mesiaca ľudských práv.Related
Queer Experimental Film Night
Transfokácia po zatienení