english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Queer Experimental Film Night

premietanie experimentálnych filmov a prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

1. február 2019 o 19:30
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava, kinosála K2

autorky filmov:
Katrina Daschner, Ana Hoffner, Ashley Hans Scheirl & Jewels Parker & Ursula Pürrer, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky

prednáška:
Andrea B. Braidt

kurátorka:
Christiane Erharter


Podujatie bude prebiehať v angličtine.Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Podujatie vzniklo s finančnou podporou Rakúskeho kultúrneho fóra.

Výstava Queer stories vznikla s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Mediálny partner projektu: magazín QYS; spolupráca: Divadlo NOMANTINELS.

Queer Experimental Film Night je súčasťou výstavy Queer stories v tranzit.sk. Program uvedie prednáška o Queer Cinema filmovej teoretičky a prorektorky pre umeleckú činnosť a výskum na Akadémii výtvarných umení vo Viedni Andrey B. Braidt. Queer Experimental Film Night predstaví filmy Super-8 Girl Games (1985, Ursula Pürrer, Ashely Hans Scheirl), Summer of 95 (1995, Jewels Parker, Ashlex Hans Scheirl) Lezzieflick (2008, Nana Swiczinsky) Self-Portraits (2018, Sabine Schwaighofer), Eh Rachel (2018, Ana Hoffner) a Peacock Hole (2018, Katrina Daschner). Po premietaní bude nasledovať diskusia s autorkami.

Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Prostredníctvom toho prehodnocuje mocenské vzťahy a hľadá odpovede na otázky postkolonializmu a diskriminačnej a (pornografickej) sexuálnej politiky. Aktivistický potenciál a radikálne prehodnotenie rodu a pohlavia sa osvedčili ako inšpiratívne podhubie pre umeleckú prax. Celá nová kinematografická tendencia označovaná ako New Queer Cinema priniesla na svetové plátna príbehy založené na neheteronormatívnej skúsenosti. Program predstaví šesť krátkych experimentálnych filmov, ktoré sa zaoberajú subjektmi a subjektivitami vyvíjajúcimi sa v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Spája ich túžba vyrozprávať svoje príbehy inak – ukázať, ako vzniká radikálne nový spôsob konštruovania naratívov. A to je dôležité, keďže nové spôsoby uvažovania o rode vyžadujú nové spôsoby rozprávania príbehov ľudí žijúcich v kontextoch zmeneného ponímania rodu. Zámerom tejto prezentácie je tak ukázať práce pôsobiace v špecifickej rovine queer umeleckej praxe – „rozprávanie príbehov“.

Peacock Hole, Katrina Daschner, 2018. foto: sixpack films.Related
Queer Stories