english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Hanna Rullmann a Faiza Ahmad Khan: Habitat 2190

Online projekcia

Hanna Rullmann a Faiza Ahmad Khan: Habitat 2190, 16'39'' (2019).

Online projekcia ako súčasť výstavy Ekológie krajín duchov. Svet je les, les je svet v kurátorskej koncepcii Borbály Soós.

Aktívny link bude k dispozícii do 13. mája tu.

Hanna Rullman je výskumníčka a dizajnérka pôsobiaca v Londýne, venuje sa otázkam ochrany prírody, environmentálnym stratégiám, hraničným ekológiám a tomu, ako je príroda produkovaná skrz právo a politiku. Faiza Ahmad Khan je oceňovaná indická dokumentárna filmárka a aktivistka pôsobiaca v Bombaji. Obe študovali na Goldsmiths College v Centre pre výskum architektúry, kde promovali v roku 2018.

Rullman a Khan vytvorili v roku 2019 krátky film Habitat 2190 (16´), ktorý sleduje vyhlásenie prírodnej rezervácie Fort Vert na mieste niekdajšieho utečeneckého tábora “The Jungle” vo francúzskom Calais. Projekt si všíma, ako sa predstava prírody mení na zbraň umožňujúcu spravovať a kontrolovať hranice, skúma prelínajúce sa mobility, práva a koexistenciu ľudského a neľudského života. Otvára komplexnú diskusiu o tom, ako príroda a ochrana vzácnych druhov vytvárajú možnosť nárokovať si územie a zároveň porovnáva dôležitosť ochrany iných druhov s nedostatkom záujmu o určité skupiny ľudí v zraniteľných situáciách.


Dielo Habitat 2190 vzniklo z iniciatívy Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA) ako súčasť výstavy “Fragile Earth: seeds, weeds, plastic crust” (Krehká Zem: semienka, buriny, plastová kôra), 2019. S podporou Elephant Trust.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 Related
Ekológie krajín duchov
Ekológie lesa
Perspektívy v plameňoch
Radikálna starostlivosť
Rewilding (navracanie divokosti)