english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ekológie lesa

Reading group s Borbálou Soós

Štvrtok, 9. apríl, 17.00-18.30 (GMT+1)


Prvé spoločné čítanie zo série stretnutí v rámci výstavného projektu Ekológie krajín duchov, Svet je les, les je svet v tranzite.sk. Vzhľadom na preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu COVID-19 sa samotná výstava odkladá na neurčito, avšak časť z nej sa presúva online. Prosím, sledujte naše sociálne siete (FB, Instagram), prostredníctvom ktorých získate prístup k online výskumným materiálom, ako i k informáciám o spoločných čítaniach a ďalších novinkách.

Počas prvého zo série spoločných čítaní pod vedením kurátorky Borbály Soós, sa pokúsime načrtnúť, ako sú zdanlivo protikladné pojmy lesa a mesta, či prírody a kultúry v histórii ľudstva prepletené a vzájomne podmienené. Budeme rozoberať problematiku odlesňovania a monokultúrnej výsadby ako násilných činností, ktoré narušujú tieto komplexné vzťahy a okrem iného tiež zvyšujú frekvenciu prenosu vírusov zo zvierat. Diskutovať budeme tiež o budúcnosti manažmentu prírody skrz financializáciu a “carbolonializmus” (získavanie kontroly nad lesnými územiami v snahe kompenzovať emisie skleníkových plynov). V tomto kontexte sa pokúsime les a jeho ekológie pochopiť ako sieť vzťahov, ktorá zahŕňa ľudské a viac-než-ľudské bytosti, spoločenské a kultúrne praktiky, kultiváciu, napätie a politiku, ako i finančné tlaky a konflikty, ktoré vyvoláva.

Prosím, registrujte sa na adrese application.tranzit.sk@gmail.com. Následne tak získate prístup k textom a materiálom a link na Zoom konferenčný hovor. Maximálny počet účastníkov je 20.

Borbála Soós (*1984, Budapešť, Maďarsko) je kurátorka pôsobiaca v Londýne. V roku 2012 získala magisterský titul v programe Kurátorská činnosť v súčasnom umení na Royal College of Art v Londýne a v roku 2009 magisterské tituly v obore filmovej vedy a dejín umenia na Eötvös Loránd University v Budapešti. V rokoch 2012-2019 pôsobila ako riaditeľka a kurátorka galérie súčasného umenia Tenderpixel v centrálnom Londýne. Počas tohto obdobia až dodnes sa venuje nezávislej kurátorskej praxi, písaniu a učeniu, no zároveň je aktívnou zástankyňou, účastníčkou a organizátorou umeleckého, kurátorského a ekologického výskumu. Vo svojom súčasnom výskume sa zameriava na rozvoj štruktúr nájdených v prírode, zaujíma ju, ako sa vzťahujú k spoločenskej organizácii. Jej kurátorská prax reaguje, narúša a obohacuje environmentálne myslenie a súvisiace spoločenské a politické urgencie.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaRelated
Ekológie krajín duchov
Hanna Rullmann a Faiza Ahmad Khan: Habitat 2190
Perspektívy v plameňoch
Radikálna starostlivosť
Rewilding (navracanie divokosti)