english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Rewilding (navracanie divokosti)

Reading Group II s kurátorkou Borbálou Soós

Štvrtok 23. Apríl, 17.00 – 18.30

Pre účasť na seminári je nutná registrácia na tomto linku, najneskôr 21. apríla. Reading group prebehne v angličtine. Maximálny počet účastníkov je 20.

Druhé zo série spoločných čítaní, ktoré je súčasťou projektu Ekológie krajín duchov. Svet je les, les je svet pod vedením kurátorky Borbály Soós sa zameria na myšlienku “navracania divokosti” (Rewilding).

Navracanie divokosti vychádza zo špecifickej stratégie manažmentu ekosystému, ktorej cieľom je vyvážiť ekologické škody napáchané človekom. Tým, že táto stratégia iniciuje znovu-zavádzanie určitých kľúčových druhov do prostredí ochudobnených na biodiverzite, urýchľuje prírodné procesy a necháva vznikať vzácne ekológie viacdruhových previazaností. Bez toho, že by nutne romantizovala minulosť, vzdoruje tradičným predstavám ekologickej ochrany a ponúka holistický, interdisciplinárny a pružný prístup. Diskusia o navracaní divokosti sa od 90. rokov, kedy bol termín rewilding prvý krát použitý, rozšírila a zahŕňa tiež každodenné ekologické skúsenosti (Monbiot 2013), spoločenské a politické vzťahy.

Koncept Divokosti bol vytvorený koloniálnym systémom, aby vyčlenil “tých Druhých” a ”Iné miesta” ako niečo vonkajšie (Halberstam&Nyong’o 2018). Miesto, „kde žijú divočiny“, predstavuje anti-hegemóniu, kde neporiadok a neposlušnosť narúšajú jasné naratívy. V aktuálnej situácii klimatickej krízy, keď život kolonizujú biopolitické režimy a kapitalizmus, vychádzam z konceptu Divokosti ako z vplyvnej alternatívy, ktorá môže urýchliť systémové zmeny. Je to aktívny anti-hegemonický priestor, ohnisko, v ktorom sa kultivujú praktiky narušovania, a tiež queer a znepokojujúce umelecké, kurátorské a spoločenské stratégie. Aké druhy Novej Divokosti môžu vznikať, keď neporiadok a neposlušnosť narušia jasné naratívy? Aké politiky môžu vychádzať z takýchto priestorov?

Ale hoci obsahuje pozitívny potenciál, „navracanie divokosti“ je takisto kontroverzný a rozporuplný pojem. Hovorí síce o medzidruhových vzťahoch, ale zostáva návodom, v ktorého centre je človek (ako záchranca). Postupujúca koloniálna a kapitalistická expanzia spôsobovali konce sveta, už od momentu, keď sa zjavili a hoci “navracanie divokosti” sľubuje opak, naráža na tie isté problémy: kto má kontrolu nad územiami, hranicami a pravidlami jednania... Túto problematiku bližšie preskúmame v spoločnej diskusii nad prečítanými textami.

Borbála Soós (*1984, Budapešť, Maďarsko) je kurátorka pôsobiaca v Londýne. V roku 2012 získala magisterský titul v programe Kurátorská činnosť v súčasnom umení na Royal College of Art v Londýne a v roku 2009 magisterské tituly v obore filmovej vedy a dejín umenia na Eötvös Loránd University v Budapešti. V rokoch 2012-2019 pôsobila ako riaditeľka a kurátorka galérie súčasného umenia Tenderpixel v centrálnom Londýne. Počas tohto obdobia až dodnes sa venuje nezávislej kurátorskej praxi, písaniu a učeniu, no zároveň je aktívnou zástankyňou, účastníčkou a organizátorou umeleckého, kurátorského a ekologického výskumu. Vo svojom súčasnom výskume sa zameriava na rozvoj štruktúr nájdených v prírode, zaujíma ju, ako sa vzťahujú k spoločenskej organizácii. Jej kurátorská prax reaguje, narúša a obohacuje environmentálne myslenie a súvisiace spoločenské a politické urgencie.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaRelated
Ekológie krajín duchov
Ekológie lesa
Hanna Rullmann a Faiza Ahmad Khan: Habitat 2190
Perspektívy v plameňoch
Radikálna starostlivosť

External Links
Radikálna starostlivosť
Perspektívy v plameňoch
Habitat 2190
Ekológie lesa