english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Romafuturismo

prednáška Ladislavy Gažiovej

Text Information/
Picture Gallery/

13. júl 2021, 18.00, tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Prednáška bude prebiehať v českom / slovenskom jazyku.
Knižnica Romafuturismo vychádza z konceptu afrofuturizmu, v ktorom sa dajú nájsť východiská relevantné pre kontext dnešnej Slovenskej, či Českej rebubliky. Vytváraním futuristických fikčných svetov je možné rozširovať sociálnu, estetickú i politickú imagináciu, či odhalovať rozpory a konflikty súčasnosti, ako popisoval a teoreticky spracovával napríklad známy afroamerický spisovateľ, priekopník LGBT scifi, univerzitný profesor a literárny kritik Samuel R.Delany.

Rómovia a Afroameričania zdieľajú vykorenenosť, danú nejasnosťou, kedy a odkiaľ prišli, históriu otroctva, ktorú Rómovia našťastie zažili ”iba” v oblasti niekdajšieho Valašska a Moldavska. V neposlednom rade je to útlak a život na okraji po mnoho stáročí, ktorý je prítomný i mimo rámec rómského a afroamerického kontextu.
Avšak vidieť priamu paralelu medzi Studenou vojnou a veľkou popularitou vyššie zmieňovaného science fiction by bolo zavádzajúce, kedže prístup k možnosti a nutnosti imaginácie a fantazírovania o lepšom svete bol (nielen) u Rómov Východného a Západného bloku úplne odlišný.

Knižnica Romafuturismo po presťahovaní sa na sídlisko Chanov v meste Most a po dlhých diskusiách s obyvateľmi zmenila názov podľa známeho romského partizána a komunistu Josefa Serinka, považovaného mnohými za vzor hrdinu bojujúceho za lepší svet. Za svet, ktorý zatiaľ zostáva iba nostalgiou.

Na prednáške bude odprezentovaná činnosť Averklub kolektívu, ktorý sa postupne zformoval vďaka súčinnosti Knižnice Romafuturismo (dnes knižnica Josefa Serinka) a spolku Aver Roma. Daná spolupráca nedávno vyústila do založenia kultúrneho centra Aver klub v Chanove.

Kolektív rozpracoval a realizuje každodenný kultúrny a voľnočasový program v priestoroch bývalej škôlky, prístupný všetkým obyvateľom sídliska. V súčasnosti zakladá sociálny podnik s cieľom zlepšenia sociálne-ekonomickej situácie miestnych obyvateľov. Ide o seba-podpornú aktivitu, ktorá je nútená suplovať potrebné štrukturálne riešenie.

Kolektív Averklubu se okrem iného venuje výskumu umlčanej histórie Rómov a dalším sociálne-politickým otázkám, týkajúcim sa vylúčených lokalít nielen na uzemí ČR.

Ladislava Gažiová je maliarka, kurátorka a aktivistka zo Slovenska, ktorá v posledných rokoch žije v Prahe. Študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení pod vedením Vladimíra Skrepla a neskôr Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe v ateliéri Jiřího Davida. V roku 2008, po absolvovaní UMPRUM, získala Cenu kritiky pre mladú maľbu. Pre jej ranú tvorbu je typická inšpirácia graffiti, používanie šablón a sprejov, ako aj práca so spoločensky angažovanými témami. V posledných rokoch sa však Gažiová venuje skôr kurátorskej práci, ktorá odráža spoločenské témy, najmä tému rómskej menšiny. Ostatným veľkým projektom Ladislavy Gažiovej je Romafuturismo Library, ktorá bola otvorená v roku 2018 v pražskom tranzit.cz.

Podujatie je súčasťou aktuálnej výstavy Život, smrť, láska, spravodlivosť.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstavu a podujatia pre verejnosť okrem toho podporil Goetheho inštitút Slovensko a Amnesty International Slovensko.

Ilustrácia: Alexey KlyuykovRelated
Život, smrť, láska a spravodlivosť