english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Život, smrť, láska a spravodlivosť

rozhovor s umelcami a umelkyňami

Text Information/
Picture Gallery/

Štvrtok, 27. máj 2021, 18.00

live stream prostredníctvom Facebookovej stránky tranzit.sk
Podujatie prebehne v angličtine.

Účastníci/čky diskusie: Amel Alzakout, Jasper Kettner, Denis Kozerawski, Hale Tenger

Moderujú: Didem Yazıcı, Peter Sit

V rámci zahrievacích podujatí, ktoré predchádzajú výstave Život, smrť, láska a spravodlivosť, ktorá prebehne v tranzit.sk v júni a júli 2021 sa s kurátormi Didem Yazıcı a Petrom Sitom porozprávajú štyria umelci a umelkyne, ktorí na výstave participujú. Každý a každá z nich predstaví svoju prácu prezentovanú na výstave a takisto svoju umeleckú metodológiu.

Na celom svete sa ľudia, ktorí zažívajú sociálnu, ekologickú či politickú nespravodlivosť, každodenne zamýšľajú nad konceptmi, ako je život, smrť, láska a spravodlivosť. Nespravodlivosti sa odohrávajú na rozmanitých miestach, ako je les, dom, pracovisko, more, železničná stanica, ulica, utečenecký tábor, vojnová zóna či väzenie. Ich výsledkom sú mnohé formy, vrátane slov, (pohyblivých) obrázkov a zvuku. Takéto svedectvá vytvárajú priestor na zmenu a revoltu už celé stáročia. Posledné roky však boli iné, ako sme boli dosiaľ zvyknutí. Keď celý svet zasiahla globálna pandémia nepripravený, rozpory a globálna nerovnosť začali byť ešte očividnejšie. V čase nepredvídateľných problémov, ako je tento, sa my, ľudia, pristihujeme pri myšlienkach o živote, smrti, láske a spravodlivosť viac ako kedykoľvek predtým. Výstava Život, smrť, láska a spravodlivosť sa odvíja od pojmov ľudských práv, koloniálneho dedičstva, sociálnej, rodovej, ekologickej a politickej nespravodlivosti, a svoje diela na nej predstavia Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalow, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Deniz Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul a István Zsíros.

Amel Alzakout, narodená v roku 1988 v Sýrii, je umelkyňa a filmárka, ktorá pôsobí v Lipsku. V období medzi rokmi 2010 a 2013 študovala žurnalistiku na Cairo University v Egypte, v rokoch 2017 a 2018 umenie na Weißensee Art Academy v Berlíne a v súčasnosti študuje mediálne umenie na Academy of Visual Art (HGB) v Lipsku. Purple Sea je jej debutový film.

Jasper Kettner študoval fotografiu (Ostkreuzschule), ako aj dejiny umenia (Freie Universität) v Berlíne. Pracuje ako fotograf na voľnej nohe. Vo svojom vlastnom diele sa zameriava na nemeckú spoločnosť a jej rôznorodé reality, často s prvkami portrétnej tvorby.

Denis Kozerawski študoval fotografiu a intermédiá v Bratislave. Od roku 2012 je členom umeleckého kolektívu APART. Ako protoinštitucionálny aktér sa zameriava na kurátorskú prípravu výstav, umeleckú a publikačnú tvorbu. Zaujíma sa najmä o prepájanie miestnej a medzinárodnej umeleckej scény, na základe čoho sa podieľal na založení A Promise of Kneropy, novej galérie v Bratislave.

Peter Sit je umelec, kurátor, organizátor a vydavateľ, ktorý pôsobí v Bratislave. V roku 2012 bol jedným zo spoluzakladateľov umeleckého kolektívu APART.

Hale Tenger, narodená v roku 1960 v meste İzmir, je umelkyňa, ktorá žije a tvorí v Istanbule. Tengerová je známa najmä svojimi imerzívnymi a zmyslovými inštaláciami založenými na prepracovanej kombinácii nekonvenčného použitia rôznych materiálov, audia a videa. Jej prácu charakterizuje nabádanie k intímnemu zážitku jednotlivých divákov prostredníctvom prepojenia pamäti, priestoru a času.

Didem Yazıcı je nezávislá kurátorka a spisovateľka, ktorá žije a tvorí v nemeckom Karlsruhe. V kurátorskej práci sa inšpiruje interdisciplinárnym uvažovaním v rámci umenia aj mimo neho, potenciálom výstav ako socio-poetických priestorov, dedičstva prierezového feminizmu a svetových dejín výstavníctva.

Podujatie je súčasťou výstavy Život, smrť, láska a spravodlivosť v kurátorskej koncepcii Didem Yazıcı a Petra Sita.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstavu a podujatia pre verejnosť okrem toho podporil Goetheho inštitút Slovensko a Amnesty International Slovensko.

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Purple Sea, film, 67’, 2020 
© pong Film GmbH