english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

bodies of knowledge (subjekty poznania)

workshop & artist talk Sarah Vanhee

Text Information/
Picture Gallery/

STUDIO 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Workshop a artist talk sa budú konať v anglickom jazyku.


15:00 – 16:30 bodies of knowledge. (subjekty poznania.) Workshop

18:00 – 20:00 Making Worlds. (vytváranie svetov.) Artist Talk


Účasť je zdarma. Ak sa chcete zúčastniť na workshope, zaregistrujte sa, prosím, na adrese application.tranzit.sk@gmail.com do 13. júna.
Na Artist Talk nie je potrebná registrácia (max. kapacita 30 návštevníkov).

Pri registrácii, prosím, stručne popíšte svoju oblasť záujmu.


************

bodies of knowledge. (subjekty poznania) Workshop
15:00 – 16:30


Workshop vychádza zo skúseností nazbieraných v rámci projektu bodies of knowledge (BOK), putovnej učebne, na ktorej sa spolužiaci delia o poznatky, s pôsobnosťou v rôznych verejných priestoroch Bruselu. Verejný program navrhujú a zostavujú rôzne „subjekty poznania,“ ktoré žijú v danej oblasti. Témou môžu byť ich poznatky ako aj oni sami.

BOK funguje ako platforma, priestor na stretávanie a prostriedok. BOK je miestom na výmenu menšinových, nedostatočne exponovaných a/alebo potláčaných poznatkov. BOK je viacjazyčným a transkultúrnym priestorom s polycentrickým pohľadom na svet a jeho spoločným menovateľom je alternatívne, stelesnené učenie. V rámci BOK sa účastníci pokúšajú hovoriť z pozícií, v akých možno nie sú zvyknutí vystupovať a snažia sa prevrátiť obvyklý poriadok, podľa ktorého sme zvyknutí hlasy počúvať.

Počas workshopu sa môžeme zamyslieť nad otázkami týkajúcimi sa učenia, počúvania, poznatkov a podeliť sa o určité nástroje a metódy, ktoré sme vyvinuli na uľahčenie výmeny poznatkov.

Making Worlds. (Vytváranie svetov.) Artist talk
18:00 – 20:00

Na tomto vystúpení by som sa chcela podeliť o niektoré špecifické rozmery svojej umeleckej praxe, pričom sa zameriam na niekoľko príkladov vytvorených v umeleckej inštitúcii aj mimo nej.
Pre mňa sú umenie a fikcia prostriedkami, cez ktoré môžeme transformovať sami seba a predkladať spoločnosti radikálne fantázie. Prostredníctvom rôznych, neustále sa meniacich formátov sa snažím otvoriť rôzne svety v rámci toho, čo nazývame „realitou“. Budem hovoriť o tom, ako využívam umenie vo svojej životnej náplni. Porozprávam o svojej práci ako o sérii zásahov, fikcii pomocou ktorej hovorím pravdu, divadle ako spôsobu na preformovanie svetov a umení ako rámca na vypočutie hlasov, ktoré často nepočuť.


Sarah Vanhee (1980, Oostende, Belgicko)

Sarah Vanhee je umelkyňa, performerka a spisovateľka. Jej interdisciplinárna práca sa pohybuje medzi verejným priestorom a inštitucionálnou umeleckou scénou. Pracovala vo väzeniach, súkromných obývačkách, v otvorených priestoroch, divadlách, na verejných plátnach, vo firemných zasadačkách, a podobne. Medzi jej nedávne práce patria okrem iného bodies of knowledge (putovná učebňa), undercurrents (spodné prúdy) (intervencia), collected screams (zbierka výkrikov) (prednáška – performance), Unforetold (Nepredpovedané) (javisková performance), The Making of Justice (Tvorba spravodlivosti) (film), Oblivion (Zabudnutie) (javisková performance), Untitled (Bez názvu) (stretnutia v súkromných domoch), Lecture For Every One (Prednáška pre každého) (séria prienikov).


Podujatie je súčasťou série What a Body Can Do, ktorú inicioval Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sarah Vahee: Oblivion. © Phile DepreRelated
What a body can do

Downloads
bodies_poster.pdf (pdf, 230 kb)