english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Čo dokáže telo uprostred krízy a nákazy?

prednáška Katalin Erdődi

Text Information/
Picture Gallery/

30. september 2020, 18.00 - 20.00, A4, Karpatská 2, Bratislava

V mojej prednáške, ktorá bola pôvodne naplánovaná na jar 2020, ale zrušená uprostred obmedzení v súvislosti s Covid-19, som sa plánovala zaoberať otázkou: Čo dokáže performance?, a sledovať línie túžby po politickej angažovanosti v performance, prostredníctvom historického vývoja aj súčasných príkladov umeleckej praxe. Vzhľadom k neistote súčasnej situácie, kedy si ešte nie sme istí, či sa podujatie naplánované na koniec septembra bude môcť vôbec uskutočniť naživo, som nútená vrátiť sa k pôvodnej otázke, ktorá stojí v jadre aktuálneho výskumného cyklu tranzit.sk: Čo dokáže telo.

Cítim sa nútená, pretože posledné mesiace podstatne zmenili náš vzťah k vlastnému telu aj k telám iných. Nacvičujeme minútové choreografie umývania rúk, dodržiavame predpisy o rúškach a dezinfekcii a precvičujeme sebadisciplínu a „spoločenský odstup“. Všetky tieto prvky priniesli do nášho každodenného života zvláštny performatívny prvok, čím prepísali známe spoločenské choreografie našej predchádzajúcej „normálnosti,“ a zároveň vzniklo akútne povedomie o vzájomnej závislosti a prepojenosti našich životov a tiel. Mnohí z nás už zažili absenciu a odcudzenie, a cítili sa ako zbavení vlastného tela či odpútaní od neho, pričom prahli po vzájomnom dotyku. Kríza v dôsledku pandémie zároveň odhalila a zhoršila hlboké systémové nerovnosti, globálne aj lokálne, zničujúce životné podmienky a zároveň ponechanie ľudí, najmä v zraniteľných komunitách, aby sa s vírusom sami vyrovnali najlepšie ako vedia. Cynická bio- a nekropolitika vlád, v kombinácii nedostatočnej krízovej reakcie s narastajúcim dohľadom a kontrolou, vyvolala protesty a spoločenské nepokoje v mnohých krajinách, kde sa ľudia vydávajú do ulíc napriek riziku infekcie.

Čo dokáže telo uprostred krízy a nákazy?

Dokážu performatívne praktiky inšpirovať a umožniť nám nielen odolať a prežiť, ale aj „byť účastní“ na týchto podmienkach zvýšenej neistoty a zraniteľnosti? Ako môže performance ako vzťahová aktivita vytvárať iné formy spolupatričnosti? Čo dokáže performance, keď sú živé podujatia a zhromaždenia zrušené; keď sa telá nemôžu stretávať v reálnom fyzickom priestore a keď sa bráni blízkosti a intimite, prípadne sú prísne regulované a vnímajú sa ako potenciálne zdravotné riziká?

Vo svojej prednáške budem hovoriť o umeleckých praktikách, ako napríklad o dlhodobých ročných performance Tehchinga Hsieho, alebo akciách Telepathic Movement (Telepatický pohyb), ktoré vytvorili Paul Dunca, Farid Fairuz, Maria Moria, Cristian Naculescu a Alexandra Pirici počas pandémie, spolu s výskumnými prístupmi, ako je dielo londýnskej nanopolitickej skupiny, ktorá sa sformovala na základe túžby priniesť politiku bližšie k telu a naopak. Chcela by som sa popasovať s tým, ako by sme mohli pochopiť narušenie spôsobené pandémiou Covid-19 a so socio-politickým vývojom, ktorý sa okolo nej odvíja, v súvislosti s telom a cez naše telo. Pozývam vás zúčastniť sa na kolektívnej reflexii a diskusii.

Katalin Erdődi je kurátorka, dramaturgička a výskumná pracovníčka v oblasti súčasného umenia a performance. Žije a pracuje vo Viedni. Zaujíma sa o experimentálne performatívne praktiky, politicky angažované umelecké a kurátorské stratégie a umenie vo verejnom priestore chápané v najširšom zmysle spoločenského, architektonického a diskurzívneho priestoru. V centre jej práce stojí experimentovanie s rozmanitými formátmi, od performance cez organizovanie výstav až po kolaboratívne, kontextuálne a procesne orientované prístupy. Erdődi pracovala pre rôzne umelecké inštitúcie a festivaly, ako napríklad steirischer herbst (Graz), brut/imagetanz festival (Vienna), GfZK - Museum of Contemporary Art (Leipzig) a Trafó House of Contemporary Arts (Budapest). Medzi jej nezávislé kurátorské projekty patria spolupráce s umelcami, ako napríklad Alicja Rogalska (News Medley, 2020-21, Budapešť/Kartal), Antje Schiffers (I like being a farmer and I would like to stay one, 2017-18, Maďarsko),Núria Güell (Enjoy Austria, 2016, Viedeň) alebo finger group (Social Honey, 2013, Budapešť). Ďalej sa podieľala na podujatiach a festivaloch, ako napr. politics of the small act (2012, Lipsko) a PLACCC Festival, medzinárodný festival lokálne špecifických perforance a umenia vo verejnom priestore (2008-2011, Budapešť/Péč).

Podujatie prebehne v angličtine. Je súčasťou cyklu What a Body Can Do?, ktorý inicioval Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk
Prosíme, aby ste počas podujatia dodržiavali aktuálne proti-pandemické opatrenia.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

©Juraj MydlaRelated
What a body can do