english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Mindfulness

Workshop so Zdenkou Podhorskou a Katkou Gazdíkovou

Text Information/
Picture Gallery/

19. február 2020, 10.00-18.00, tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava.


Byť všímavý znamená okrem iného aj byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti. Tu a teraz, s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníčky a účastníkov o tom, prečo je užitočné žiť všímavo, ako konkrétne sa to dá, a ako všímavosť môže pomôcť pri zvládaní stresu a náročných situácií. Kurz je interaktívny a používa metódy zážitkovej pedagogiky, ktorá je založená na princípe zažitia si konkrétnej skúsenosti a následnej reflexie. Snažíme sa, aby bol kurz hravý a rôznorodý, a zároveň, aby v ňom bolo zastúpené aj dostatočné množstvo toho teoretického.

Čo sa účastníci môžu naučiť na kurze Všímavosti?
• Porozumieť, čo je autopilot a aké alternatívy k nemu existujú.
• Konštruktívne zaobchádzať so stresujúcimi myšlienkami a/alebo náročnými pocitmi.
• Oboznámiť sa s výberom nástrojov všímavosti pre každodenný život.

Zdenka Podhorská pôsobí 10 rokov ako inštruktorka a lektorka zážitkovej pedagogiky v MO Plusko. Vrámci svojej práce prešla rôznymi trénerskými, lektorskými a aj manažérskymi pozíciami v rôznych sektoroch. Teší ju práca s ľuďmi, najmä s mladými ľuďmi, pedagógmi a pracovníkmi s mládežou. Téma všímavosti do jej života prišla veľmi prakticky, pomocou drobných nástrojov, ktoré využívala a pomáhali jej. To je podnietilo študovať túto tému do väčšej hĺbky,

Katka Gazdíková profesne pôsobí najmä v organizácii DofE. Pred dvoma rokmi sa rozhodla zužitkovať svoje mnohoročné skúsenosti z oblasti práce s ľuďmi nadobudnuté v prostredí nadnárodných spoločností práve v tejto organizácii, ktorá poskytuje rozvojový program pre mladých ľudí a dáva im šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Popri DofE sa venuje koučingu a tréningom s poslaním inšpirovať druhých a byť iniciátorom pozitívnej zmeny.


Podujatie je súčasťou výstavy Skryté kurikulum.


Nadácia Erste je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
SKRYTÉ KURIKULUM