english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Skryté poznanie

prednáška Kristíny Országhovej

Text Information/
Picture Gallery/

12. február 2020, 18:00 – 20:00, tranzit.sk, Beskydská 12

Louis Kahn, americký architekt a vzdelávateľ, veril, že školy sa začali človekom pod stromom, ktorý nevediac, že je učiteľom, zdieľal svoje pozorovania s ostatnými, ktorí nevedeli, že sú žiakmi a žiačkami. Strom je potenciálne miesto zhromažďovania sa. Každá škola začína zhromaždením. Kristínu Országhovú zaujíma vytváranie kritických vzdelávacích prostredí, v ktorých poznanie vychádza zo žitých skúseností členov a členiek komunít, kde sa toto prostredie utvára. Vo svojej prednáške bude rozprávať o vybraných súčasných, ale aj minulých snahách o dekolonizovanie poznania a moci, o mobilizovaní marginalizovaného poznania, o tom, prečo isté formy poznania uznávame, kým iné odmietame, o Mujaware a záhradách študentov a študentiek. Aké nové priestory učenia sa vznikajú z týchto snáh?

Kristína Országhová (1992) je umelkyňa, redaktorka kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál a spoluorganizátorka Bratislava BAK Summer School. V rámci organizácie Amnesty International Slovensko sa venuje vzdelávaniu k ľudským právam. Vyštudovala umelecký výskum na MaHKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Zaujíma sa o kolektívnu, spoločensky a politicky uvedomelú umeleckú prax.

Podujatie je súčasťou výstavy Skryté kurikulum a prebehne v slovenčine.

Nadácia Erste je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
SKRYTÉ KURIKULUM