english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Poradný kruh: Skryté kurikulum v našich životoch

Text Information/
Picture Gallery/

3. februára 2020, 16:30 - 19:00, tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Srdečne pozývame na poradný kruh, kde bude priestor spoločne se zahĺbiť do témy výstavy a dať mu osobnú rovinu. Aké návyky, posolstvá, skúsenosti do nás otlačilo skryté kurikulum vzdelávacích inštitúcií, ktorými sme si prešli? Na čo nám je? Ktoré fragmenty z neho sú pre nás prospešné a ktoré nám škodia? Ako nás a naše životy formuje? Uvedomujeme si ho? Čo nám prináša a v čom nás obmedzuje? Dá sa od týchto návykov oslobodiť? Predávame ich ďalej či už ako partneri/ky, priatelia/ky, rodičia, pedagógovia/čky, študenti/ky?

Na kurze použijeme metódu poradného kruhu. Zdieľanie v kruhu je v mnohých kultúrach odpradávna jednoduchým a silným nástrojom pre prebudenie kolektívnej múdrosti a učenia sa navzájom od seba prostredníctvom osobných príbehov a skúseností, prostredníctvom autentického sebavyjadrenia a pozorného počúvania.

Z priestorových dôvodov by sme vás radi požiadali o registráciu účasti na kurze do 2. februára na adrese application.tranzit.sk@gmail.com.
V prípade, že by ste chceli mať pred začiatkom programu priestor na prehliadku výstavy, príďte minimálne o 30 minút skôr.

Poradným kruhom budú sprevádzať:

Jana Randa
Pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Ako lektorka a facilitátorka pracuje pre Iuventu, Člověka v tísni, Interkulturelles Zentrum a Radu Európy. V posledných rokoch sa venuje na lokálnej úrovni žilinskej iniciatíve ZAintegro - práci s deťmi a rodičmi z vylúčených lokalít a so školami a pedagógmi, ktorí s nimi pracujú. S poradnými kruhmi sa zoznámila v roku 2013 a odvtedy ich využíva v rôznych kontextoch napr. rodinné poradné kruhy, tímové stretnutia pedagogických kolektívov, vzdelávanie pedagógov, intervencie pri šikane v triede.


Helena Kosková
Venuje sa vzdelavaniu dospelých, facilitácii skupinových procesov a poradných kruhov, sprevádzaniu krajinou a moderovaniu tradičných sviatkov i súčasných rituálov v rámci platformy Natural Spirit. Vyštudovala sociológiu a sociálnu prácu a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor, venovala sa sociálnej práci a vzdelávaniu mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, 12 rokov pracovala ako lektorka pre EU programy neformálneho vzdelávania. Inšpiráciu čerpá z pozorovania prírodných cyklov na púťach i v záhradách a z načúvania príbehom v poradných kruhoch.

Podujatie je súčasťou výstavy Skryté kurikulum a prebehne v slovenčine a češtine.


Nadácia Erste je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
SKRYTÉ KURIKULUM