english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nenásilná komunikácia

workshop pod vedením Petra Kukliša

Text Information/
Picture Gallery/

22. a 29. január 2020, 18.00 - 19.30, tranzit.sk, Karpatská 12, Bratislava

Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencii, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k sebe samému. Cieľom kurzu je rozšíriť komunikačné zručnosti účastníčok a účastníkov tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať konfliktom. Zámerom je poskytnúť podporu, teoretickú orientáciu a zručnosti vedúce k ústretovej a efektívnej tímovej spolupráci a vnútornej motivácii. Kurz je zložený z interaktívnych cvičení a aktivít, obsahuje priestor na otázky a zdieľanie skúseností účastníčok a účastníkov, čas na sebareflexiu a individuálnu prácu ako i praktický nácvik postupov Nenásilnej komunikácie.

Čo sa naučíme na kurze Nenásilnej komunikácie?
- Formulovať požiadavky jasne a úprimne, bez obviňovania, posudzovania a manipulácie
- Porozumieť svojim emóciám, potrebám a ich vplyvu na vzájomnú komunikáciu
- Empaticky vypočuť partnerku alebo partnera v komunikácii a porozumieť jej, či jeho pocitom a potrebám
- Použitie štyroch krokov Nenásilnej komunikácie nielen pri riešení konfliktov


Peter Kukliš pôsobí ako konzultant a školiteľ v Maxman Consultants. 10 rokov školí tímy, komunity a jednotlivcov po celej Európe v tom ako žiť a pracovať viac v súlade sa svojimi pocitmi a potrebami. S Nenásilnou komunikáciou sa zoznámil v budhistickom centre v britskom Cambridge. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú IT v Indii, sales a manažment vo Veľkej Británii, kde pôsobil 8 rokov.

Podujatie je súčasťou výstavy Skryté kurikulum.


Nadácia Erste je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.Related
SKRYTÉ KURIKULUM