english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ako sa naučiť niečo, čo ešte neexistuje?

Prednáška a workshop Nory Sternfeld

Text Information/
Picture Gallery/

23. november 2019, 11.00 – 14.00, tranzit.sk, Beskydská 12


Ako sa naučiť niečo, čo ešte neexistuje?

V určitom zmysle to znie paradoxne – učenie ako nástroj autority je často až dodatočnou technikou, ktorá tlmočí už existujúce poznanie a je overiteľnou a predvídateľnou praktikou. Ale na druhej strane – Nie je učenie vždy zároveň učením sa v predstihu?

Politické vzdelávanie bolo vždy chápané ako proces smerujúci k novým možnostiam; politická výchova odjakživa zahŕňala snahu pochopiť mocenské vzťahy, aby bolo možné zmeniť ich; porozumieť im spôsobom, akým môžu byť nazerané len v úplne inom svete, ako je ten náš. No popri tom a následkom toho sa mu tento svet môže začať viac podobať. Nemôže však ísť o samotársku aktivitu, ale o kolektívny proces seba-transformácie.

Po úvodnej prednáške bude nasledovať workshop, počas ktorého budeme spoločne uvažovať o možnej budúcnosti vzdelávacích, kurátorských a para-inštitucionálnych praktík. Budeme napríklad diskutovať o prístupoch, ktoré využívajú kurátorskú prax, umelecké vzdelávanie, radikálnu pedagogiku, situované poznanie, umenie pre verejnosť, aby skúmali svety, ktoré ešte neexistujú. Projekty Museum of Burning Questions a Partisan Café, ktoré boli súčasťou voľnej infraštruktúry Bergen Assembly v roku 2016 nám poskytnú konkrétne príklady, o ktorých sa budeme rozprávať. Toto všetko sa takisto pokúsime vztiahnuť k ústrednej téme aktuálnej výstavy Skryté kurikulum v bratislavskom tranzite, ktorá radikálne vzdelávanie stavia niekde medzi emancipačný potenciál “skrytého kurikula” a ekonomizáciu vzdelávania aj “radikálnosti”. Kde presne sme, ak sa nachádzame v priesečníku emancipácie a ekonomizácie? Dokážeme zaujať pozíciu, z ktorej si dokážeme predstaviť nové možné budúcnosti?

Nora Sternfeld je umelecká pedagogička a kurátorka. Od januára 2018 je “dokumenta” profesorkou na Kunsthochschule v Kasseli. V rokoch 2012 až 2018 prednášala mediáciu a kurátorské štúdiá na Aalto University v Helsinkách. Je takisto spolu-riaditeľkou /ecm - magisterského programu Teória a prax výstavníctva na viedenskej University of Applied Arts. Je súčasťou tímu schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis, spoluzakladateľkou trafoK, Office for Art, , Education and Critical Knowledge Production vo Viedni a od roku 2011 takisto členkou freethought, platformy pre výskum, vzdelávanie a produkciu v Londýne. Bola jednou z umeleckých riaditeľov Bergen Assembly 2016. Publikuje o súčasnom umení, výstavách, politike histórie, teórii vzdelávania a anti-rasizme.

Začiatok workshopu: 23.11.2019, 11.00

11.00-11.45 Úvodná prednáška Nory Sternfeld
12.00-12.30 Zoznámenie sa s výstavným projektom Skryté kurikulum
12.30-13.00 obedná pauza
13.00-14.00 diskusia o manifeste Partisan Café

Prednáška aj workshop budú prebiehať v angličtine. Pre účastníkov bude zabezpečené drobné občerstvenie na obed.

Podujatie je otvorené účastníkom z rôznych oblastí, obzvlášť študentom, pedagógom, akademikom, aktivistom a iným kultúrnym organizátorom so záujmom o alternatívne a občianske vzdelávanie, výskum, umeleckú a kurátorskú prax.

Účasť na podujatí je bezplatná. Je ale nutné registrovať sa najneskôr 21. novembra na adrese application.tranzit.sk@gmail.com

Pri registrácii prosím stručne uveďte, v akej oblasti pôsobíte.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podporené z verejných zdrojov FPU.

Pic: Es BaluardRelated
SKRYTÉ KURIKULUM

Downloads
PARTISAN_CAFE_POST-MANIFESTO.pdf (pdf, 63 kb)