english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Jana Mellnerová Šuteková: Pamäť vody - archeológia ukrytá v priehradách

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images