english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Súčasnosť vs budúcnosť. Umenie, práca a život v dnešnej kapitalistickej spoločnosti

spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish/

Text Information/
Picture Gallery/

prípravný tím čítania k téme Umenie a práca:
Judit Angel, Petra Balíková, Kristína Kállayová, Eliška Mazalanová, Petr Mezihorák, Kristína Országhová

3. máj 2018 o 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie sa bude konať v angličtine.


Aké sú vzájomné súvislosti medzi sieťovou spoločnosťou, produkciou založenou na projektoch a prekarizáciou? A aké sú dôsledky prelínania práce a bežného života? Čo predstavuje seba-prekarizácia, najmä v kontexte umenia a vzdelávania? A ako neistota oslabuje sociálne väzby, ovplyvňuje kolektívne štruktúry solidarity, vzájomnej starostlivosti a ochrany?

To je len niekoľko otázok, ktoré si môžeme klásť v súvislosti s čoraz viac komplikovanejšou situáciou, ktorej čelia dnešní pracovníci v oblasti kultúry, či paradoxným postavením umeleckých inštitúcií snažiacich sa naplniť očakávania svojich donorov, dodržať pritom profesionálne štandardy a zároveň plniť kompenzačné funkcie vo vzťahu k utváraniu spoločenskej súdržnosti.

V rámci spoločného verejného čítania na tému Umenie a práca budeme čítať a diskutovať o vybraných textoch od autorov ako Luc Boltanski a Ève Chiapello, Bojana Kunst a Anthony Davies a spoločne sa rozprávať o aktuálnych podmienkach pracovníkov v oblasti umenia a umeleckých inštitúcií, ako aj o formách vzdoru, taktike neposlušnosti a praktikách zmeny.


Facebook event

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Jaroslav Kyša, Práca, 2013, intervencia vo verejnom priestore. hrob Karla Marxa - Highgate cemetery, Londýn