english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Súčasnosť vs budúcnosť. Umenie, práca a život v dnešnej kapitalistickej spoločnosti

spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish/

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images