english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Dekonštrukcia je spravodlivosť?

diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

Čas: 4. máj, 2017 o 17:30
Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Účastníci:
Dalibor Bača, Zuzana Hlávková,
Martin Škop

Moderuje:
Zuzana Révészová

Diskusia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Výstava Skrytá hra práva v tranzit/sk diskutuje otázku interakcie práva a umenia. Kurátor Avi Feldman sa voľne odvoláva okrem iného na Jacquesa Derridu, na otázku dekonštrukcie a možnosti zaručenia spravodlivosti. Právo je inštitúcia daná všetkým spoločnostiam. Máme však možnosť sa k právu priblížiť a pozmeniť ho? Akým spôsobom ľudia a skupiny právo spolutvoria? Je možné individuálnymi aktivitami či kritickým postojom k právu nastoliť väčšiu spravodlivosť? Dá sa premena práva dosiahnuť v kultúre a spoločenskej aktivite? Alebo sú kultúra a právo už natoľko izolované sféry spoločnosti, že do práva spoločenská zmena nemôže preniknúť? Týmito otázkami sa možno v konkrétnejšej podobe zaoberáme každodenne. Našu dôveru v právo a vieru v spravodlivosť totiž narušuje korupcia, pocit bezmocnosti a nízka dôvera v inštitúcie. Diskutovať budú teoretik práva Martin Škop, Zuzana Hlávková, vystupujúca proti korupcii, a Dalibor Bača, výtvarník, jeden z autorov výstavy.

Dalibor Bača je výtvarník, vyštudoval sochu v Bratislave, Varšave a Prahe. Vo svojej práci vyjadruje vlastný nejednoznačný postoj ku vzťahu medzi právnym systémom a svetom umenia a pochybnosti o možnostiach umeleckých inštitúcií zapojiť sa do konštruktívneho boja za sociálnu a právnu spravodlivosť.

Zuzana Hlávková vyštudovala jazyky v Brne a kultúrne štúdiá v medzinárodnom programe Erasmus Mundus. Po štúdiu pracovala na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky počas príprav na slovenské predsedníctvo v Európskej únií. Po zistení nesprávnych postupov z ministerstva odišla a pracuje ako projektová koordinátorka v Transparency International Slovakia.

Martin Škop vyštudoval právo a sociológiu, je docentom na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je autorom monografií ... právo, jazyk a příběh (2013), Právo a vášeň: Jazyk, příběh, interpretace (2011) a Právo v postmoderní situaci (2008). Vyučuje predmety Teória práva, Právo a umenie, Dejiny právneho myslenia, Kritická právna teória.

Zuzana Révészová vyštudovala právo a sociológiu na Masarykovej univerzite. Pracuje ako výskumná pracovníčka v oblasti kultúry v Národnom osvetovom centre. Zaoberá sa prienikmi sociálnych vied, kultúry a práva a kultivovaním verejnej sféry.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Dalibor Bača, Táto krajina nie je pre teba, 2017 © tranzit.sk, Adam ŠakovýRelated
Skrytá hra práva