english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Skrytá hra práva

Vizuálne rozpletanie latentnej moci zákona

Kurátor: Avi Feldman

Umelci: Lawrence Abu Hamdan, Burak Arikan, Ariella Azoulay, Dalibor Bača, Tali Keren, Alona Rodeh, Carey Young

Vernisáž: 10. marca 2017 o 18.00

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Trvanie výstavy: 11.3. – 13.5. 2017
Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 19:00


Program v rámci výstavy:

5. 4. 2017 o 18:00
prednáška
Avi Feldman: Skrytá hra práva
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

5. 4. 2017 o 20:00
premietanie
Moskovské procesy
réžia Milo Rau, Nemecko 2014, 86 min, v ruskom a nemeckom jazyku s anglickými titulkami
A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava


Z VIEDNE AUTOBUSOM NA VERNISÁŽ ZADARMO:
ERSTE Foundation ponúka bezplatnú cestu autobusom z Viedne do Bratislavy a späť.

piatok, 10. marca 2017

Miesto stretnutia I
Opernring 13-15, 1010 Viedeň, pred Hotelom Le Meridien
16:15 Registrácia
16:30 Odchod

Miesto stretnutia II
Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, pred ERSTE Foundation
(oranžové vstupné dvere)

16:40 Registrácia
16:45 Odchod

20:00 Odchod z Bratislavy

21:00 Predpokladaný čas príchodu späť do Viedne pred ERSTE Foundation a následne pred hotel Le Meridien.

Na autobus je potrebné sa zaregistorvať. Koniec registrácie : utorok 7. marca 2017.
Pre registráciu a podrobné informácie prosím nasledujte tento link
.

Výstava Skrytá hra práva sa zameriava na problematiku zákona, konkrétne na jeho „latentnú moc“. Snaží sa hľadať a predostrieť nové nazeranie na právo prostredníctvom postrehov súčasných umelcov. Jej zámerom je tak poukázať na jednu z najdôležitejších vlastností práva a všetkých právnych systémov, teda na skutočnosť, že ide o skryté, maskované systémy moci a ovládania. Výstava odvodzuje svoju štruktúru od opozície viditeľnosti a neviditeľnosti, prítomnosti a neprítomnosti, čím chce vytvárať priestor, v ktorom možno právo otvorene a priamo skúmať. Chce pritom diváčkam a divákom ponúknuť aktívnu rolu, skrze ktorú je možné získať povedomie o právnych i umeleckých taktikách a mechanizmoch kamufláže a transparentnosti. Zároveň tak privádza pozornosť k dôležitému súčasnému trendu rozmazávania hraníc medzi politikou, právom, ekonómiou a spoločnosťou. Výstava teda chce naznačiť, že v digitálnej a globálnej ére, v ktorej žijeme, je čoraz viac potrebné skúmať jej pôsobenie a dopad na našu schopnosť porozumieť tomu, ako právo podmieňuje všetky aspekty našich životov.

V dobe nadmerného šírenia obrazov a zvukov prostredníctvom rastúceho počtu sociálnych a mediálnych platforiem sú pod neustálym tlakom základné ľudské práva ako je sloboda prejavu alebo sloboda pohybu. Za dozvukov Brexitu, amerických prezidentských volieb a globálnej vojny, ktorú Trumpova administratíva vyhlásila ženám a menšinám, možno výstavu chápať ako skromný príspevok k reformulácii politického umenia ako takého, ktoré sa domáha vzájomnej interakcie medzi právom a umením. Dnes je možno viac než kedy predtým potrebné prepájať právo a umenie so zámerom podnietiť vznik nových teoretických a praktických nástrojov, predefinujúc pri tom obe tieto oblasti v ich trvajúcom boji za spravodlivosť.

Takéto ponímanie vizuálneho aktivizmu môže nachádzať svoj výraz v rôznych umeleckých médiach a intervenciách. Lawrence Abu Hamdan vo svojej práci skúma úlohu zvuku a reči v súdnej sieni. Ariella Azoulay volá po prehodnotení Deklarácie ľudských práv ako nikdy sa nekončiaceho procesu tvorby práva. Práca Tali Keren sa zaoberá ratifikáciou mestského územného plánu prostredníctvom aktu spievania. Alona Rodeh vytvorila pre túto výstavu sochu, alegóriu práva, v ktorej sa prekrýva obraz bohyne Justície s obrazom Šaša. Aktívna mapa, ktorú Burak Arikan návštevníčkam a návštevníkom ponúka, odhaľuje medzinárodné súvislosti medzi jednotlivými trestnými systémami. Carey Young nás vedľa toho vyzýva, aby sme sa pozreli bližšie na to, ako sa píše a interpretuje zákon. A napokon, Dalibor Bača vo svoje práci prepája výstavu a výstavný priestor s jeho bezprostredným okolím, čím nás nabáda k zamysleniu sa nad tým, čo vlastne o našom bezprostrednom (právnom) prostredí vieme a ako vlastne chceme vzhľadom na lokálne i globálne právne systémy pretvárať spoločnosť.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy trazit.
Výstava tiež vznikla s podporou Goetheho inštitútu v Bratislave.

Dalibor Bača, This Country Is Not For You, digital print on glass, photo Dalibor Bača