english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Paul O´Neill / Výstava ako ready-made, vnímavosť a únik

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

click to enlarge images