english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Paul O´Neill / Výstava ako ready-made, vnímavosť a únik

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

čas: 22. februára 2017 o 17:00
miesto: Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Spoločný projekt tranzit/sk a Ateléru IN (Katedry intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio.


Prednáška bude prebiehať v angličtine.


Performatívna prednáška Paula O’Neilla, kurátora, umelca a teoretika špecializujúceho sa na tému kurátorstva, bude reflexiou jeho vlastnej kurátorskej praxe, teda kolektívnej prípravy výstav a uvažovaním o verejnosti ako konštruovanom ready-made. Ako východisko mu pritom poslúži jeho aktuálny dlhodobý výstavný projekt We are the Center for Curatorial Studies (My sme centrum kurátorských štúdií), realizovaný v období rokov 2016-18 pre Hessel Museum. Náplňou prednášky tak bude reflexia jednak samotných kurátorských štúdií ako aj rozšírenej koncepcie kurátorstva tak, aby umožňovalo rozmanité miesta kontaktu, zostavovania a zhromažďovania rozličných skupín a subjektov a ich diskurzívnych prepojení. Týmto spôsobom bližšie predstaví koncepciu realizácie „výstavy“ ako potenciálnej formy výskumu v rámci jej vlastného procesu „stávania sa“.

Paul O’Neill sa bude vo svojej prednáške tiež venovať tomu, ako možno utvárať rôzne miesta kontaktu, styčné body, vtedy, keď sa vystavovanie stáva formou úniku nielen pre dielo ale aj pre diváka. O’Neill poníma „únik“ ako kľúčový pojem pre kurátorovanie a definuje ho ako akt vyslobodenia (z niečoho, odniekiaľ či od niekoho), ktorý sprevádza túžba po transformácii. Únik totiž predpokladá, že naša potreba môcť si čo i len predstaviť, že sme niekde inde, sa neobíde bez účasti jazyka. Ako nám teda môže jazyk výstav pomôcť vnímavo premýšľať o úniku ako o kurátorskej forme?

Dr. Paul O’Neill je kurátor, umelec, autor odborných textov a pedagóg, ktorý žije a pracuje v New Yorku. Je riaditeľom študijného programu v Centre pre kurátorské štúdia (CCS) na Bard College v New Yorku. Ako kurátor sa podieľal na viac než šesťdesiatich kurátorských projektoch po celom svete, vrátane We are the (Epi)center, P! Gallery, New York, 2016; How Institutions Think, Sympózium v LUMA Foundation, Arles, (2016); Open Fold, séria public artových projektov, Lockleaze, Bristol (2014-17); The 4th Moscow Curatorial Summer School, (2015); The Curatorial Timeshare, Enclave, Londýn (2013-14); Our Day Will Come, s Latitudes 53, Edmonton (2014-15); Last Day, Cartel, London (2014); Our Day Will Come, súčasť Iteration: Again, Hobart, Tasmania (2011); We are Grammar, Pratt Institute, Manhattan Gallery, New York (2011); Coalesce: happenstance, SMART, Amsterdam (2009); Making Do, The Lab, Dublin (2007); General Idea: Selected Retrospective, Project Art Center, Dublin (2006); Tonight, Studio Voltaire, London, (2004); Are We There Yet? Glassbox, Paríž (2000) a Passports, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Varšava (1998).

Svojimi textami Paul O´Neill prispel do mnohých kníh, katalógov, odborných časopisov a periodík, je pravidelnými prispievateľom časopisu Art Monthly. Je recenzným redaktorom odborného časopisu Art and the Public Sphere a jedným z editorov edície Afterall’s Exhibition Histories. Je členom redakčnej rady The Journal of Curatorial Studies a FIELD – A Journal of Socially Engaged Art Criticism. Je editorom kurátorskej antológie Curating Subjects (2007) a spolu s Mickom Wilsonom zostavili publikácie Curating and the Educational Turn  (Kurátorstvo a edukačný obrat, 2010), and Curating Research (Kurátorovanie výskumu, 2014), obe vydané v spolupráci de Appel a Open Editions (Amsterdam a Londýn). Je autorom knihy Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art (Pátranie po tvorcoch: Prístupy k public artu založené na trvaní, Amsterdam, Valiz, 2011) redakčne spracovanej v spolupráci s Claire Doherty, a kritikou nadšene prijatej knihy The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), (Kultúra kurátorstva a kurátorstvo kultúr(y), Cambridge, MASS., The MIT Press, 2012). Jeho poslednou knihou je Curatorial Conundrum… (Kurátorský hlavolam...) redigovaná v spolupráci s Mickom Wilsonom a Lucy Steeds, ktorá vyšla v MIT Press v roku 2016. V súčasnosti pracuje na knihe Durational Aesthetics: Time and Contemporary Art (Estetika trvania: Čas a súčasné umenie, 2017) a ako kurátor pracuje na dvojročnom výstavnom projekte We are the Center for Curatorial Studies pre Hessel Museum, Bard College (2016-18).

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt Open studio je podporený z programu KEGA Ministerstva školstva SR (č.005VŠVU-4/2016).

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja