english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Michael Zinganel / ZLOČIN SA VYPLATÍ!

Produktívna sila zločinu v kultúrnom priemysle, umení, architektúre a urbánnom dizajne

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images